inapoi_________inainte

back______________next

 

 

IANUS 4 / 2001

Simbol, comunicare, media / Symbol, Communication, Media

 

 


                                                                            CUPRINS  /  CONTENTS

 

 

 

 

 

Corespondenţele terestre, cosmice şi cereşti. Tratatul „Supernaturali” de Robert Flud, sf. sec. al XVI-lea / Earthly, cosmic and heavenly correspondences. „Supernaturaly” tractatus belonging to Robert Fludd, end of 16th century.

 

Templele de la Bamian (peste 800) au fost săpate în stâncă de călugării budişti între sec. I-VIII. Cele două statui colosale ale lui Budda (peste 80 m înălţime) au fost distruse cu tunurile de către talibanii afgani în anul 2001 / The Buddhist temples in Bamian, Afghanistan, carved during 1-8th century, were destroyed with the cannons by the talibans in 2001.

 

Alexandru Matei în timpul concertuluinocturn / Alexandru Matei during the night concert in Bujoreni.

 

Patenă din sec. al IV-lea, Muzeul Ermitage, Sankt Petersburg / Patena from 4th century, Hermitage Museum Sankt Petersburg.

 

Arbore-sfeşnic, manuscris cabbalistic din Ulm, Germania, sec. al XIV-lea / Candlestick-tree, cabbalistic manuscript in Ulm, Germany 14th century.

 

Arborele cosmic statuetă din  bronz, India sec. al XII-lea /The cosmic tree, bronze statue, India, 12th cent.

 

Arca lui Noe, sculptură de Cristian Bedivan, 1999 / Noah’s Arch, carved wood by Cristian Bedivan, 1999.

 

Casetă text: 	De dor de Irina
	Luiza Barcan 	è

a r g u m e n t / a r g u m e n t u m
	Pentru o perspectivă tradiţională în abordarea simbolurilor
	Alexandru Nancu	è

s i m p o z i o n / s y m p o s i u m
	Simbol, comunicare, media în cultura tradiţională şi contemporană	è
	                       english version	 
	
	Expoziţia „Simbol şi comunicare în artele plastice contemporane”
	Luiza Barcan	è
	                       english version	 
	
	Expoziţia „Simbolurile heraldice – însemne ale ordinii tradiţionale
	Alexandru Nancu 	è

i d e i / i d e a s
	Icoana fără chip: un chip al absolutului
	Anca Manolescu 	è
	
	Roza divinităţii, soarele divin
	Silviu Lupaşcu 	è

	Oglindirea în apă şi înălţarea la cer
	Pavel Şuşară	è

	Natură şi simbol în Evanghelii
	Florin Mihăescu	è
	                               english version	 
	
	Prezenţa sfinţitoare a lui Dumnezeu în evenimentul comunicării cu El
	Andrei Dragoş Giulea	è

	Fragment despre Iacob
	Şerban Anghelescu	è 
	                       english version	 

	Casele regilor, casele zeilor
	Augustin Ioan	è
	                       english version	 

	Noile medii şi singurătatea surfer-ului de cursă lungă
	Cătălin Berescu	è
	
	Platon şi arta contemporană
	Henry Mavrodin	è
	
	Îmbisericirea esteticii la Nichifor Crainic
	Radu George Serafim	è
	
	Web-ul un organism minunat şi perfid
	Adriana Biscăreanu	è

	Unele consideraţii privind legendele cosmogonice româneşti
	Olivian Dulea 	è
	
	Ce sunt şi ce nu sunt noile media
	Luiza Barcan 	è
	                                english version	 
	
d o c u m e n t e / d o c u m e n t s 
	Ananda Kentish Coomaraswamy
	CÂND OCHII SE ÎNTÂLNESC
	Traducere din limba engleză de Ioana Feodorov
	Cu o prezentare de Virgil Cândea	è

	Savitry Nair
	MUDRA, MÂNA VRĂJITĂ
	Traducere din limba franceză de Cornelia Olteanu 	è

	O nouă dimensiune a relaţiilor lingvistice româno-vechi greceşti
	Sorin Olteanu	è
	                       english abstract	 
	Cei-ce-scriu şi cei-ce-lasă
	Cosmin Manolache	è

	Moştenirea culturală a lemnului
	Göran Andersson, Peter Sjömar	è

	                       english version	 
	Titus Burckhardt
	PRINCIPII ŞI METODE ALE ARTELOR SACRE
	Fundamentele artei musulmane
	(continuare din numărul trecut) 
	traducere din limba franceză de Cornelia Olteanu şi Sorin Olteanu	è

a t e l i e r / w o r k s h o p 
	Despre semnificaţiile scrierii
	Valeriu Pantilimon 	è

	Simboluri sacre în universul casei tradiţionale din Bucovina
	Mihai Camilar, Maria Camilar 	è

	Tipologiile umane şi comunicarea
	Mihai Ion Dinulescu 	è
	
	„Emoţie şi semnificaţie” – comunicarea în arta pianistică a lui 
	Christian Zacharias
	Octavia-Anhid Dinulescu 	è
	
	Comunicare, Comuniune, Cuminecare în universul tainic al cunoaşterii
	Ion Cornea	è
	
	Un proiect şi câteva amintiri
	Ciprian Voicilă 	è
	
	Ce ar fi dacă s-ar apuca de artă şi criticii de artă
	Luiza Barcan 	è

	Succintă privire asupra stării patrimoniului cultural vâlcean
	Ligia Rizea	è
	
	Creativitatea în gravură (continuare din numărul precedent)
	Mircea Nechita	è

	Experiment lemn III
	Cătălin Berescu 	è

	Un crai de Curtea veche
	Luiza Barcan 	è

c r o n i c i / c r o n i c l e s
	Cărţi, artă plastică, arhitectura, muzică, spectacole 
	Alexandru Nancu, Stela Gheţie, Mihai Ion Dinulescu, 
	Luiza Barcan, Raluca Jorz	è

 

 


inapoi_________inainte

back______________next