inapoi________inapoi la cuprins________inainte

 

 

 

Proiectul de locuinţe al anilor ‘60 privit ca patrimoniu cultural

 

 

Eva Löfgren*

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea suedeză şi scopul proiectului “Oraşul”

În Suedia conservarea clădirilor este organizată pe trei niveluri principale: naţional (Consiliul Naţional al Patrimoniului), regional (departamentul Conservare al Administraţiei Regionale şi muzeele regionale) şi local (muzeele locale, asociaţiile locale de arte şi meserii, oficiul local de planificare).

În anul 1998 guvernul social democrat suedez a prezentat un proiect numit “Dezvoltare şi dreptate – o politică pentru oraşul secolului 21”, proiect ce avea ca principal scop ameliorarea calităţii vieţii populaţiei din zonele mărginaşe ale oraşelor Stockholm, Gothenburg şi Malmö, zone sărace construite în anii ’60 şi ’70.  

Acţiunea s-a dovedit mai profundă, prin implicarea Consiliului Naţional al Patrimoniului, departamentul conservare, al cărui rol ar fi fost schimbarea mentalităţii comune (clasa de mijloc) asupra acelor zone defavorizate şi a locuitorilor acestora, prin sublinierea calităţilor arhitecturii existente şi încercarea de a integra aceste zone în societatea segregată. S-a născut astfel proiectul Oraşul.

Reacţia presei a fost, în mare parte, defavorabilă, acţiunea de conservare fiind privită ca o nefericită încercare de a neantiza diferenţele sociale şi chiar ca o “expediţie imperialistă în junglă”. Cu acelaşi ochi critic a fost privită şi ideea implicării locuitorilor zonelor respective în catalogarea şi stabilirea valorii clădirilor (activitate rezervată strict profesioniştilor) care, oricum, constituie un exemplu de arhitectură de proastă calitate ce nu poate fi considerată ca având valoare istorică.

 

 

 

 

 

Proiectul de locuinţe al anilor ’60

Pentru cei ce nu ştiu, Suedia nu are metropole: Stockholm are în jur de 1,7 milioane de locuitori, Gothenburg 500.000 iar Malmo, aproximativ 280.000. Aproape 50% dintre suedezi locuiesc în aceste zone şi numărul lor continuă să crească. După al doilea război mondial oraşele Suediei au fost practic invadate de forţă de muncă din Iugoslavia şi Italia, fapt ce a pus problema locuinţelor. Astfel, în 1962, leaderul social-democrat Tage Erlander a promis construirea unui milion de locuinţe în doar 10 ani. Proiectul a fost, într-adevăr realizat, rămânând în istorie sub numele de “programul Milion”. Arhitectura locuinţelor acestor cartiere, dezvoltate ca “sateliţi” ai centrului oraşului, nu era diferită de cea a locuinţelor construite în anii ’50 (câteva etaje cu faţada din cărămidă roşie sau galbenă, acoperiş din ţiglă). Ceea ce contravenea standardelor suedeze era însa numărul lor şi proporţiile structurii.

Cartierul Bergsjon a beneficiat de un “tratament” estetic şi funcţional special, arhitectura şi facilităţile locuinţelor venind în întâmpinarea dorinţelor şi nevoilor omului obişnuit al viitorului: forme arhitecturale (şi chiar denumiri) inspirate de era spaţială, spaţii de joacă pentru copii în manieră futuristă, respectiv parcări pe mai multe nivele, acces special pentru persoanele cu handicap, ascensoare exterioare.

Ulterior insă, o parte din aceste noi cartiere, printre care şi Bergsjon, au căpătat o reputaţie proastă, iar din punct de vedere politic proiectul Milion a fost aspru criticat atât de aripa stângă, cât şi de cea dreaptă.

Treizeci de ani mai târziu ideile politice şi locuitorii acestor zone s-au schimbat. Comunitatea deţine din ce in ce mai puţine locuinţe, multe fiind vândute asociaţiilor de chiriaşi sau proprietarilor de bunuri imobiliare. Deşi structural construcţiile au rămas practic neschimbate, suburbiile anilor ’60 au evoluat în direcţii diferite, atât din punct de vedere arhitectural cât şi social, oglindind o perioadă importantă din istoria modernă a Suediei, având astfel o necontestată valoare istorică. Totuşi, ezităm atunci când ni se cere să le păstrăm.

 

Moştenirea culturală, etică şi democraţie

Proiectul “Oraşul” şi-a propus să cerceteze tocmai raţiunea acestei ezitări, având ca principal scop evidenţierea aspectelor pozitive legate de aceste zone de locuinţe.

Acţiunea a început cu o asiduă muncă de documentare şi cercetare a planurilor, structurii, arhitecturii şi istoricului clădirilor însă, curând, am realizat că limitând implicarea în proiect la reprezentanţii departamentului conservare, rezultatele ar fi interesat strict acest segment redus. În consecinţă s-a procedat la abordarea etnologică a problemei, prin aportul activ al locuitorilor cartierelor respective: s-au organizat întâlniri în aer liber în care s-au purtat discuţii cu locuitorii acelor clădiri, discuţii centrate pe simbolurile locale (astfel am ascultat povestea locurilor şi construcţiilor), oamenii au fost dotaţi cu aparate foto şi încurajaţi să surprindă imagini ale locurilor care, în opinia lor, ar fi avut semnificaţie, discutându-se apoi motivaţia alegerii fiecăruia. Scopul nostru final a fost integrarea informaţiilor obţinute în documentele elaborate de noi, specialiştii, şi punerea lor la dispoziţia proiectanţilor şi a membrilor Consiliului.

 

Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg…

Cartierul Bergsjon a fost una din cele patru zone în care am ales să lucrăm. Situat în nordul Gothenburgului la aproximativ 15 km de centru, cartierul are o geografie deluroasă, şi poartă numele unui lac ce, până la iniţierea proiectului “Milion”, era situat în mijlocul sălbăticiei şi înconjurat de câteva căsuţe, un peisaj dezolant şi sărăcăcios ce nu oferea nici măcar perspective agricole.

Între anii 1965 şi 1971, Bergsjon s-a dezvoltat rapid, în ciuda topografiei ce a pus serioase probleme proiectanţilor devenind, pentru masa oamenilor aşa zis obişnuiţi, paradigma abuzului şi a crimei, un loc ce teoretic nu făcea parte din oraş nici geografic, nici social.

Când eu şi colegul meu am păşit pentru prima oară în Bergsjon, fuseserăm avertizaţi că vom întâlni doar ostilitatea unor indivizi săraci, şomeri, nerăbdători sa părăsească acel loc, indivizi care locuiau în clădiri prost întreţinute pe care, culmea, noi am fi dorit să le introducem în patrimoniul cultural. A discuta despre valorile arhitecturii sau despre părculeţele futuriste cu acei oameni părea ridicol şi poate chiar o cruzime.

Spre surprinderea noastră, oamenii doreau să discute, să-şi împărtăşească amintirile şi opiniile asupra a ceea ce ar putea fi moştenirea culturală a Bergsjonului. Am avut acces la fotografii de familie, la arhive ale bibliotecii locale, chiar am discutat cu un bătrân arhitect care lucrase la proiectarea cartierului în 1964. Mai mult, rezultatele obţinute de noi au fost incluse într-o lucrare elaborată de doi profesori entuziaşti, rezidenţi ai Bergsjonului, practic un dosar deschis completărilor, ce povesteşte în imagini şi text istoria cartierului de odinioară, o adevărată carte de istorie oferită chiar spre vânzare la sediul consiliului local.

 

Concluzii

Concluziile acţiunii noastre poate nu sunt revoluţionare, dar ne-au deschis ochii asupra unor aspecte interesante.

În primul rând, ca urmare a implicării publicului în munca noastră de cercetare, am învăţat să privim istoria dintr-o nouă perspectivă.

În al doilea rând, ne-am amintit că munca de conservare are încă la bază principiul esteticii: locuinţele construite în anii ’60 rămân, în opinia publică, eşuate în sfera neinteresantului sau chiar a hidosului, în ciuda eforturilor unor istorici de artă de a le proteja şi reabilita.

Am înţeles, de asemenea, şi faptul că dacă dorim sa rescriem o istorie care să cuprindă şi aceste zone cu reputaţie proastă, pe care mulţi specialişti în conservare le găsesc neinteresante, trebuie să implicăm toţi cetăţenii oraşului, nu doar rezidenţii acelor zone.

In sfârşit, proiectul “Oraşul” ne-a dezvăluit importanţa disocierii muncii de documentare de cea de conservare, mai ales când este vorba de spaţii pe care opinia publică le găseşte incomode sau ameninţătoare. Nu propun distrugerea cartierelor construite în anii ’60, dar nici nu pot lupta pentru conservarea acestor zone care nu pot, sau nu trebuie introduse în patrimoniul cultural, tocmai pentru că societatea, şi în speţă locuitorii lor, le consideră distructive (locuitorii Bergsjonului spun că “este foarte important să ne amintim” dar că “lucrurile trebuie să se schimbe pentru că viaţa merge înainte”).

 

    

inapoi________inapoi la cuprins________inainte

 

 

 

previous________back to contents_________next

 

 

 

 

 

 

 

Yesterday’s tomorrow does not fit

 

Swedish housing project of the 1960’s viewed as a cultural heritage

 

 

 

Eva Löfgren*

 

 

 

 

 

 

Swedish organisation and the goals of the City project

In Sweden, conservation of built environment is organised in mainly three levels: the national, the regional and the local. Taxes finance most of the activities directly or indirectly, partly with the exception of archaeology, which is often paid by construction firms or even private persons. At a national level, the National Heritage Board answers for surveys, support and to some extent, research. The research I am doing on courthouses for example is partly financed by the National Heritage Boards.

On a regional level there are mainly two actors, the conservation unit of the County Administration and the regional museums. The County Administration is responsible for the observance of the laws and decrees regarding the material cultural heritage. It is also distributing subsidies to preservation projects within the county. The regional museums on their hand, normally present a wide range of activities, from conservation of the material and immaterial heritage, to exhibitions concerning current issues. They work as free institutions but since they receive state grants, they have certain obligations related to the legislation. Finally, on a local level we find the small town museums, local arts-and-crafts associations and of course the town planning office, which is often co-operating with the museums when working with buildings and blocks of historic value.

In 1998 the Swedish social-democrat government presented a bill “Development and justice – a policy for the city of the 21st century”. It aimed at improving living conditions in the three major city regions of Sweden: Stockholm, Gothenburg and Malmö. The measures that were taken as a result of the bill, focused on enterprises and employment and they all had an integrating aspect since segregation was identified as one of the main problems of the city. The measures focused on specific areas of the city regions, namely the districts that were built during the 1960’s and 70’s. The reason was that people in many of these areas were unemployed and, according to statistics, had lower income and were more often in need of medical care than the average. 

By chance, the National Heritage Board was also commissioned to participate in this work, indeed on a small budget compared to the other departments, but the gesture was important and revealed a new perspective on historic sites and conservation matters. For the first time national politics linked conservation to other areas in society, looking at our work as something which truly and in a very tangible way, affects peoples’ values and their view of history and themselves.

The sector dealing with the cultural heritage was one of several sectors appointed to promote more integrated housing areas. The actual assignment of the conservation sector was to help improve living conditions of modern housing, that is from the 1960’s and 70’s, by throwing light upon the qualities of the existing architecture and increase citizen influence over local planning and preservation.

Up until now, the housing areas affected by conservation activities have normally been highly valued by the rest of society. Weather it is the public opinion which draws us to the object, or we who create the public opinion, is hard to tell. Whatever the reason, it seems as when we turn our savant eyes to a building or a site; its reputation is automatically good. This process might have constituted the bottom of the sector’s involvement in the City bill. Maybe our presence in these areas could improve their reputation among so called ordinary people, which are the wealthy middle-class. And maybe, our noticing these areas could make people who live there feel more proud of their environment. I cannot say if this is a proper description of the background, but it certainly was the interpretation of some of the critics.

First of all there was a general scepticism towards defining these areas as part of our cultural heritage, at least as a part we should pay attention to. Other critics argued that conservation work cannot change the social inequalities of which the bad reputed city areas are only a symptom. Viewed from such a perspective, the project appeared cynical, functioning only as a poor substitute for what was really needed. One magazine even wrote, “The middle-class goes slumming”, suggesting that our work could be compared with an imperialist expedition to the jungle. Other critics pointed at the fact that it is not the bad reputed areas that are the worst examples of segregation, but the well reputed which are the ones upholding the reputation of the others. The integrating measures should therefore be taken within the posh estates, which in Sweden are built during the late 19th or early 20th century.

Many conservation officers also criticised the idea that inhabitants were to participate in the describing and valuing of historic environments, a task, which they argued, should be done only by professionals. Some people also claimed that the housing of the 1960’s and 70’s is an example of bad quality architecture, which cannot be considered of historic value.

 

Housing project of the 1960’s

To those of you who do not know Sweden, it is a country lacking large cities. Stockholm has about 1.7 million inhabitants, Gothenburg about 500 000 and Malmö 280.000 which, compared to Berlin or Paris, are fairly small. Still, nearly 50 % of the Swedes live in one of these areas, and more people are constantly moving in. A majority of all new housing areas today, are constructed in the cities and nearly all of them are built for tenant-owners.

In the 1960’s though, the vast majority of all newly constructed apartments were built and owned by the community. Similar to the rest of Europe, one of the greatest periods of expansion of the three cities was the decades after the Second World War. At the time, Sweden was a high profit working machine, inviting labour from Italy and Yugoslavia in order to fill the expanding factories and ship yards. Housing problems were overwhelming and demanded extensive political efforts. During the elections of 1962, social-democrat leader Tage Erlander made the promise to construct 1 million new homes in only ten years time, a promise that was fulfilled between 1965 and 1974. The venture became history under the name of the Million programme. 

According to the ideals of the time, the areas grew up as satellites at some distance from the city. In Gothenburg, were I work, the most distant of the suburbs was built about 20 kilometres from the centre, which means that most of the areas were quite close to centre.

A majority of the housing areas in Gothenburg were built in a style that is rather traditional - three storeys with yellow or red brick facades and roofing tiles, and at first, neither the structure of the areas, nor the actual architecture differed from the applauded housing of the 1950’s. These were not huge buildings, what were huge by Swedish standards were the number of them, and the proportions of the structure.

By the end of this period housing problems were under control, and most Swedes had required a high living standard including a spacious and healthy apartment and a car. Some of them moved from very poor conditions, tiny apartments lacking both water and electricity, to standards as modern as today. The first settlers remember the period as full of optimism and spirit of community; all of them moving in at the same time-sharing the same troubles and hopes.

The district of Bergsjön, which I will return to later, was one of the new city districts, which was built in a particularly modern way. It was planned to fill the needs of ordinary and rational people of the future and had multi-storey car parks dimensioned for two cars per family. Outdoors lifts, automatic conveyor belts and asphalt varnished footpaths for people with physical handicaps were spread out in the vast and mountainous woods. Futuristically sculp­tured playgrounds and bob-sleigh tracks in the slopes were arranged for the future children, and three shopping centres were built in order to serve the supposed 20000 inhabitants. Archi­tectural forms were inspired by the space age, streets, squares and tram-stations being named after space. Space square is still the name of the principal meeting place in Bergsjön, Comet square another, Atmosphere street, Meteor street etc. The new housing areas were not only modern compared to for­mer conditions, many of them were built for a future that people at that time could not possibly imagine.

What is important to remember though, is that several of these new city districts, Bergsjön among ­others, were immediately afflicted with a bad reputation. The whole so­cial-democrat housing project of the 1960’s was criticised along with the rational construction methods giving mediocre results. Politically, the criticism came both from the right and the left wing and at the bottom, it was also a criticism aiming at the modern way of life with its commuting and its new family types. 

Thirty years later, political ideals as well as the inhabitants of these city districts have changed. The community owns less and less housing estates since many of them are being sold to tenant-owner’s associations and other private house owners. The suburbs of the sixties have developed in different directions, both architecturally and socially. What is common for them all though, is that the actual building structure has gone through very few changes. These are well-preserved environments, representing an important period in modern Swedish history, and in that aspect, possessing an undisputed historic value. Yet we hesitate when asked to preserve them.

 

Cultural heritage, ethics and democracy

The City project tried to examine this hesitation. As I mentioned before the project was based on the assignment formulated in the City bill of 1998 and its first object was to illustrate and bring forward the qualities of the modern housing areas.

Since the districts had never been described, the first year of the project was spent documenting and doing research. As to the question of which kind of information we were supposed to collect, there were great differences of opinion but the final result was a thoroughly traditional history of the architecture; facts concerning year of construction, name of the planner and the architect, characteristics of the planning structure and the architecture. Ethnological methods were left aside and our version of the housing areas was therefore entirely based on an interpretation of the architectural forms and data. 

“This procedure is part of our task and public function”, claimed most conservation officers, art historians and architects when discussing the documentation methods. “This is not enough”, responded others. It is not a democratic way of writing history, and it is not enough to secure the qualities of the architecture either. In order to write a legitimate version of history it must be written by several hands, and it takes consensus to preserve the cultural heritage. If no one but conservation officers are involved in writing the story of the 1960’s housing areas, no one but conservation officers will find them worth preserving.

The discussion was also aroused by the second object of the City project, which was to find methods that involve the public in the process of writing down history, and preserving the cultural heritage. Setting out from this idea of a joint venture my colleagues and I at the county administration chose four various environments in and around Gothenburg, were we contacted the inhabitants and asked for participation. The purpose was to write down the history of their own environment by putting together our macro-perspective and their local knowledge.

Our approach was basically ethnological.  We applied several different methods in order to get in touch with people and document their stories and opinions.  We carried out organised walks during which the participants, instead of being lectured by us, were asked to tell their story of the sites and buildings we visited. Another way of gaining information was to distribute cheap disposable cameras and encourage the participants to photograph places, which they found particularly, charged with local importance. Later on we collected the pictures and met the photographers to discuss their choice of motives. We also had regular interviews with people, both single persons and whole groups, interviews which centred on local happenings and symbols. Our goal was to integrate the information we obtained into the ordinary conservation documents, and make it accessible to planners and officers. 

 

Yesterday’s tomorrow doesn’t fit

The city district of Bergsjön was one of the areas we chose to work in. The district is situated in the north of Gothenburg, about 15 kilometres from the centre, and is characterised by its hilly topography and dramatic scenery. Before the new housing areas were built, Bergsjön was the name of a lake in the middle of the wilderness. A few cottages were spread in the woods but the district was considered desolate and quite poor since there was no arable land. In spite of the steep hills causing serious trouble to planners and construction firms, Bergsjön grew up fast between 1965 and 1971. The headlines already spoke of troubles and crimes and it did not take long before Bergsjön had become a word of abuse, a lost and distressing place in the eyes of the so called ordinary people, a city area which was not included in the city, neither geographically nor socially.

Today, media is often trying to improve the reputation of Bergsjön, by referring sunny news from the district, some of them so sunny that it becomes clear to everyone that this is a highly exposed area. At the same time as the articles tell sunshine stories, other articles deals with for example security issues in the suburb, as if people were supposed to feel insecure.

When my college and I went to Bergsjön for the first time, we were told that people living there are tired of projects and sceptic of young academic social reformers. We felt stupid and shy, dragging around our talk about cultural heritage and historic preservation when many of the buildings were badly maintained, people we met did not have any job, or had lost their parents in a war far away. Furthermore, 25 % of all Bergsjön-inhabitants are moving to another district every year, which means that many of the existing inhabitants are eager to get away from the place. To discuss values of the architecture or the futuristic playground seemed at first almost ridiculous and maybe cruel.

But it turned out that people were interested in what we wanted to discuss. They shared their memories and had specific opinions on how to define the cultural heritage of Bergsjön. The result of our discussions and talks was included in a work that was done earlier by two enthusiastic teachers living in the district. They had begun making a refill history book on Bergsjön. This refill history book was in fact a plain loose-leaf binder, which they filled with information, stories and pictures of the area as it was before the 1960’s. The binder can be bought in the local district centre, and is used by the schools and the library. The purpose of these teachers, which we pursued, was to currently fill the binder with information and memories people in Bergsjön find important. 

What we did was to collect information by meeting people in their homes and in different club rooms, borrowing private photos and pictures, looking into press archives and the local library. We met with one of the old architects who planned and drew in 1964, and we also interviewed people who had grown up in the district and moved away and others who had never lived there but worked in the district ever since it was built.

 

Conclusions

The conclusion of our work might not be revolutionary, but it opened our eyes on some interesting facts. First of all, and not surprisingly, we achieved a much fuller version of history by working with the public compared to working all by ourselves. It goes without saying.

Secondly we were reminded of the fact that conservation work today is still very much a question of aesthetics. Most of the time we deal with objects considered being pretty and harmless. Even the industrial buildings are seen as beautiful, and even when we write about the local gallows hill, we do not find it offending, not anymore, it is too old.  But when it comes to the housing areas of the 1960’s things are different. Public opinion finds it hideous, even those who live in the buildings. When describing them they express themselves in words such as: “despite the buildings, this is a good place to live in”, or “I cannot understand what those planners were thinking of, but we like it here anyway”.

A few years ago there was a debate concerning the paintwork of a housing area in Stockholm, built during the Million programme. The inhabitants had chosen to paint their buildings in a colour that did not correspond to the architecture of the 60’s and when the art-historians criticised this fact, they were called elitists and snobs. Most people took sides against the them, and the inhabitants won the battle. The incident shows many things. Had it been a mansion built in the 18th century, it would not have made the headlines. A mansion would have an obvious status of a historic site, and thereby be looked at nearly as public property. The intervention of an art historian would then have been considered proper. But in the housing areas of the 1960’s, it is not.

The differences between previously preserved objects and the modern housing areas are many. Old windows for example that are to be preserved are only considered impractical – not ugly. And most farmers would probably keep their historically interesting but obsolete barns if they only had the means. Finally, when people defended the old city-blocks in the 1970’s they found them very appealing even though the buildings needed to be restored.  The modern housing areas, their specific form and expression, do not have anyone to defend them, because unlike the art historian who criticised the paint in Stockholm, most conservation officers find these areas dull and even negligible. Many of us within the sector find it perfectly all right to alter or get rid of some of these buildings, which might not be wrong but rather inconsistent. We need to become more consistent in our work which also means that if we want to involve the citizens in the process of writing down history, we have to involve all citizens, not only those living in the bad reputed areas.

Finally, the City project made us realise the importance of keeping apart documentation work and conservation work – especially when it comes to places people find uncomfortable or threatening. My experience is that our work is concentrated on objects we know that we can preserve and therefore we forget or chooses to neglect those parts of the cultural heritage that cannot or should not be preserved. The people we worked with in Bergsjön and the other places were very precise on that matter. “This is very important to remember”, they could say, “but we have to change it because our lives must go on”. I do not promote a tearing down of the modern housing areas, on the contrary. But I cannot conduce to conserving buildings and monuments that the actual inhabitants find destructive.

 

 

previous________back to contents_________next

 * Eva Löfgren este conservator al Muzeului Oraşului Gothemburg din Suedia şi membru în consiliul Institutului pentru Conservare al Universităţii din Gothenburg.

 

 

* Eva Löfgren is conservation officer at the County Administration and the town museum of Gothenburg, Sweden.