inapoi________inainte

back_____________next

 


Ianus 7-8 / 2003

Tradiţie şi memorie culturală / Tradition and Cultural Memory

 

 

                                                            CUPRINS / CONTENTS

 

 

 

 

Pridvorul bisericii de lemn din Mreneşti-Creţeni în timpul lucrărilor de restaurare şi strămutare la Muzeul Satului Vâlcean. / The Mrenesti wooden church porch during the restoration and rebuilding works at The Valcea Village Museum.

 

 

Jilţul Sfântului Marcu, relicvar cioplit din alabastru masiv (Alexandria, Egipt, sec. V-VI ?). Tezaurul bazilicii San Marco, Veneţia, Italia. Pe spătarul jilţului este figurat arborele vieţii în faţa căruia stă Mielul. Din rădăcina arborelui izvorăsc cele patru fluvii ale Edenului: Fison, Gihon, Tigru şi Eufrat. / The so-called Throne of St. Mark. Carved stone reliquary  (Alexandria, Egipt, 5-6th cent.?). San Marco basilica in Venice.

 

 

Ornament pictat pe un cufăr vâlcean din sec. XIX / Painted ornament on an hope chest from Vâlcea County, Romania, 19th century.

 

 

Ka-ul spiritual sau suflul nemuritor care sălăşluieşte în fiecare fiinţă umană. Pictură murală din mormântul lui Ramses al VI-lea de la Abydos, Egipt, sec.XI Î.Hr. / The spiritual Ka or the immortal soul. Ramses 6 thumb in Abydos, Egypt, 11th  century B.C.

 

 

Sf. Evanghelist Luca. Tetraevangheliar bizantin din sec. XII. Colecţia MNAR / Evangelist Luke, Byzantine manuscript, 12th century. Romanian Art Museum, Bucharest.

 

 

Buddha Shakyamuni, bronz policrom aurit, Tibet, sec. XV / Buddha Shakyamuni, gold plated polychrome bronze, Tibet, 15th century.

 

      Singurătatea arheologului de cursă lungă

      Luiza Barcan................................................................................................... è

 

s i m p o z i o n / s y m p o s i u m

      Tradiţie şi memorie culturală: atelierele de vară

      “Tradiţie şi postmodernitate” – ediţia 2003

      Elena Popescu-Pilat........................................................................................ è

                                                    english version ...............................................

 

tabăra de grafică – the design art camp

      Migraţia engrafistică a simbolurilor, vara, în rusti-constelaţia Bujoreni

      Corneliu Antim................................................................................................. è

     

      Despre tabăra de creaţie

      Elena Popescu-Pilat........................................................................................ è

                                                    english version ...............................................

 

biserica de lemn din Mreneşti –Creţeni: restaurarea şi strămutarea la Muzeul Satului Vâlcean / the wooden church from Mrenesti: restoring and reassembling at the Valcea Village Museum

      O experienţă unică

      Alexandru Nancu............................................................................................. è

                                                    english version................................................

 

      Repere monografice ale bisericii de lemn din Mreneşti-Creţeni

      Nicolae Georgescu, Cristina Hănulescu, Luiza Barcan,

      Marcel Stoian, Alexandru Nancu ...................................................................... è

 

        i d e i / i d e a s

      Silviu Lupaşcu

      Eu, El, noi: voci în grădina cunoaşterii ......................................................... è

      Imaginarul acvatic şi imaginarul feminităţii ................................................. è

      Metanoia florilor de lotus ............................................................................. è

                                                    english abstract..............................................

      Augustin IOAN

      Arhive ........................................................................................................... è

                                                    english version ...............................................

      Florin Mihăescu

      HERMETISMUL: DOCTRINĂ ŞI SIMBOL ......................................................... è

      Astrologia...................................................................................................... è

      Alchimia şi Arta regală ................................................................................. è

      Hermetism şi magie ..................................................................................... è

      Hermetism şi iniţiere .................................................................................... è

 

      Cătălin Berescu

      DESPRE DEMOLARE ŞI MEMORIE ................................................................ è

                                                             english version.................................................

      Luiza Barcan

Spiritul narativ–moralizator în iconografia bisericilor din nordul Olteniei ........................................................................................ è

 

      Olivian Dulea

      Între teologie şi cultură populară:

      ascensiunea sufletului şi lumea de dincolo................................................... è

                                                   english abstract ..............................................

      Marian Maricaru

      SPAŢIUL LITURGIC ORTODOX – Spaţiu al anticipării eshatologice  ............ è

 

d o c u m e n t e / d o c u m e n t s

      T i t u s   B u r c k h a r d t

      PRINCIPII ŞI METODE ALE ARTEI SACRE: Imaginea lui Buddha

      (continuare din nr. 4/2001) Traducere din limba franceză de Cornelia Olteanu ....... è

 

  Constantin Petre

      Etnologia româneacă – origini şi evoluţii ........................................ è

 

  Ioana Drăgan

      literar şi paraliterar

      romanul popular în România                                                                        è

 

      Mihaela Varga

      BALCICUL CA O OBSESIE ............................................................................. è

 

      T i t u s   B u r c k h a r d t

      INTRODUCERE ÎN ESOTERISMUL ISLAMIC (continuare din numărul precedent)

      Traducere din limba franceză de Teodoru Ghiondea............................................. è

 

      Aurora Târşoagă

      UN VIITOR TRIST PENTRU TRECUT: Ansamblul rupestru de la Basarabi ...... è

 

a t e l i e r / w o r k s h o p

      Göran Andersson, Peter Sjömar

      O moştenire culturală a lemnului: cunoştinţe şi metode................... è

                                                     english version...............................................

      Lars-Eric Jönsson

      Patrimoniul cultural – perspective interioare şi exterioare ................ è

                                                     english version ..............................................

      Ulrich Lange

      DE LA OBIECTELE DE Patrimoniu LA PEISAJ............................................ è

                                                     english version ..............................................

      Eva Löfgren

      proiectul de locuinţe al anilor `60 privit ca patrimoniu

      cultural.................................................................................................... è

                                                    english version ...............................................

      Henrik Larsson

      Conservarea arhitecturii din lemn în Suedia.................................... è

                                                       english version...............................................

      Rasa Bertasiute

      Dimensiunea valorii patrimoniului arhitectural............................ è

                                                       english version...............................................

     

      Volumul este aerul dintre sculpturi

      Luiza Barcan în dialog cu Ingo Glass  ............................................................... è

 

      Cosmin Manolache

      În afara spaţiului ................................................................................... è

 

      Roxana Rădvan, Roxana Savastru, Cristian Deciu, Walter Mărăcineanu,

      Ioana Gomoiu, Dan Mohanu

      U V L A S – Echipament laser portabil pentru decontaminarea

      obiectelor de artă şi a documentelor ........................................................... è

                                         english version ..............................................

        Carmen Tănăsoiu

      DIGITIZAREA ŞI FACSIMILAREA MANUSCRISELOR....................................... è

                                                     english abstract .........................................................

c r o n i c i / c r o n i c l e s

      Arte, cărţi

      Luiza Barcan, Elena Popescu Pilat, Alexandru Nacu,

      Stela Gheţie Thinney, Teodoru Ghiondea  ......................................................... è

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


inapoi________inainte

back_____________next