inapoi________inapoi la cuprins_______inainte

 

 

 

UN VIITOR TRIST PENTRU TRECUT

Ansamblul rupestru de la Basarabi

 

 

Aurora TÂRŞOAGĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

De-a lungul văii Şerpelea, la nord vest de localitatea Basarabi din judeţul Constanţa, în faleza unui deal de cretă îşi face simţită prezenţa Ansamblul rupestru BASARABI. Situl, aflat aproape de şoseaua naţională Bucureşti Cernavodă–Constanţa şi de Canalul Dunăre–Marea Neagră, într-o zonă cu un important potenţial turistic, se găseşte la cca 25 km de litoralul Mării ­Negre.

Ansamblul de monumente rupestre de la Basarabi este unul din cele mai importante vestigii ale evului mediu timpuriu din Dobrogea, care din punct de vedere cronologic este şi primul monument religios al acestei zone, cu similitudini stilistice şi arhitectonice şi în alte locuri din spaţiu balcanic, datate însă într–o perioadă mai târzie, cum ar fi:

SAHARNA, Basarabia – un vechi schit monastic;

ŢÂPOVA, Basarabia – aşezare călugărească;

ORHEIU VECHI, Butuceni, Basarabia – ansamblu rupestru;

TSAREVETS, VRATSA, Bulgaria – complex rupestru din piatră;

MATOCHINA, Bulgaria –  biserică de piatră;

SEVONO, Razgrad, Bulgaria – mânăstire de piatră;

BAKALOVO, Tolbukin, Bulgaria – mânăstire de piatră;

ALADJA, VARNA, Bulgaria  – mânăstire rupestră;

ALBOTIN, VIDIN, Bulgaria – mânăstire de piatră;

BASSARBOVO, Rousse, Bulgaria – mânăstire de piatră;

AIPANDO, MIHALICH, Haskovo, Bulgaria – biserică de piatră.

Toate aceste ansambluri atestă o continuitate a vieţii monahale de-a lungul a mai multor secole, spre deosebire de Ansamblul de la Basarabi, care a fost locuit sporadic şi accidental.

Complexul rupestru de la Basarabi cuprinde lăcaşuri de cult, galerii ramificate sub formă de labirint, cavouri, morminte, locuinţe, toate săpate în masivul de cretă. Există şi vetre, locuinţe construite în apropierea încăperilor rupestre, un cimitir şi o carieră de factură romană, contemporană cu aşezarea, carieră dezvoltată sub formă de bazine succesive, în trepte. Este propriu spaţiului dobrogean, cu populaţie românească atestată arheologic şi literar, dar şi cu

 

 

 

 

 

 

influenţe slavo–bulgare certe, alte elemente etnice străine, cum ar fi popu­laţiile nordice, normanzii, de pe urma cărora s-au semnalat imagini de corăbii specifice vikinge, balauri împle­tiţi, dar mai ales reprezentările “labirintului”.

Întreg ansamblul datat din secolele IX–X–XII, prin monumentele rupestre cu desenele şi inscripţiile de o deosebită varietate şi bogăţie, reprezintă un aspect unic, de o deosebită valoare istorică şi culturală, a culturii pe teritoriul ţării noastre, din epoca de formare a poporului român.

Graffitele de la Basarabi reprezintă cea mai veche atestare scrisă a limbii române, anterioară cu aproape şase secole scrisorii boierului Neacşu din Câmpulung, ce datează din anul 1521.

Monumentele sunt săpate exclusiv în roca de cretă, la nivele foarte diferite, cu elemente bine definite, ce reproduc modele cunoscute din arhitectura construită a epocii. Pe pereţi sunt incizate desene cu caracter simbolic şi diferite scene, precum şi un număr foarte mare de inscripţii cu caractere diferite. Dintre acestea unele au fost redactate în paleoslavă, alfabet chirilic şi puţine în scriere glagolitică; altele în grea­că, dar cea mai mare parte au fost scrise într-o scriere enigmatică, care n–a putut fi descifrată până în prezent.

Profesorul Damian P. Bogdan a constatat chiar existenţa a trei etape principale în evoluţia scrisului acestor texte descoperite la Basarabi:

Etapa I – runele turcice de tip protobulgar, printre care se găsesc şi alte peste 40 de rune necunoscute neidentificate ca fiind ale populaţiei urmaşe a daco– geţilor;

Etapa II – runele amestecate cu scrierea glagolitică şi cu literele chirilice;

Etapa III – scrisul chirilic utilizat de aceeaşi populaţie romanică.

Descifrarea textelor runice de la Basarabi rămâne o problemă, din cauza accelerării procesului de degradare fizică şi chimică, datorat atât variaţiilor de temperatură, umiditate, atacurilor biologice cât şi intervenţiilor nocive cauzate de jocul copiilor care pătrund cu uşurinţă în “misteriosul” spaţiu, mai ales că întregul ansamblu este păzit insuficient.

Prima descoperire s-a făcut la 11 iunie 1957, de către muncitorii care lucrau la cariera de calcar din apropiere. Săpăturile arheologice au continuat de-a lungul întregii veri, fiind realizate de o echipă a Institutului de Arheologie de la Bucureşti, continuând în mai multe etape, până în anul 1960, cu descoperirea unui număr important de bisericuţe, de diferite dimensiuni, spaţii cu caracter funerar, precum şi o reţea de galerii menite habitatului.

Bisericuţa B1 a fost prima capelă descoperită, compartimentată în trei spaţii: altar (1,05 x 1,75m), naos (2,00 x 2,00m), pronaos (2,20 x 1,60m). “Mobilierul” bisericuţei B1, compus dintr-o bancă şi două postamente în pronaos, o masă în pronaos, un prestol, o măsuţă şi un postament în altar este tot din cretă. În acest spaţiu fusese descoperit un graffiti care indică anul 6500 (992), ceea ce face ca monumentul să fie datat ca vieţuit atât protoromâni, cât şi diverse comunităţi slavo-bulgare, precum şi variate populaţii nordice  pecenege. Prezenţa pecenegilor ar fi atestată de multitudinea runelor, precum şi de existenţa unor desene reprezentând cai, iar dovada prezenţei etniilor nordice îşi are explicaţia prin înfăţişarea grafică a unor “balauri “, “dragoni”, “şerpi împletiţi”, “corăbii” etc.

La aproximativ 6m spre vest de la intrarea în bisericuţa B1, şi mai jos cu 5,00m faţă de pragul acesteia, există două încăperi funerare, ce comunică între ele, una în continuarea celeilalte, denumite C1 şi C2. Pereţii au incizii important de semne cuneiforme, câini, cai, păsări, balauri împleticiţi, figuri geometrice, două cizme, rune. Latura de est este chiar posesoarea unei figuri umane schelete îngropate creştineşte, culcate, fără urme de sicriu (două în C1 şi unul prost conservat în C2).

Bisericuţa B2, descoperită în 1960, compartimentată la fel, în altar, naos şi pronaos, în prezent cu pereţii prăbuşiţi, este cea mai mică dintre spaţiile liturgice, cu dimensiuni de 4,00x 2,20m. Pronaosul are lungimea de 1,20m şi comunică cu pronaosul prin trei deschideri. Naosul lung de 1,10m comunică cu altarul printr-o deschidere de 0,45m. Altarul, cu o lărgime de 1,92m şi adânc de 1,05 m era mărginit spre SE de un perete arcuit, de care era alipită Sfânta Masă, în formă de bloc cu patru laturi.

Bisericuţa B3, situată sub B2, reprezentând un mic paraclis funerar este împărţită în naos (2,50 x 2,00m, cu înălţimea de 2,10m) şi altar. Pereţii naosului sunt împodobiţi, dinspre altar cu numeroase reprezentări de cruci, halebarde, călăreţi, figuri geometrice, cizme, precum şi câteva caractere runice. Pe suprafaţa plană a pavimentului au fost descoperite linii paralele incizate. Spaţiile mici ce comunică cu bisericuţa B3 la vest, aflate una în prelungirea celeilalte, îndeplineau funcţii funerare. În unele au fost descoperite resturi umane, altele au fost descoperite goale. Există şi aici un număr important de incizii pe paramente – cruci, corăbii, considerate a fi simboluri ale trecerii spre tărâmurile veşnice, etc.

Bisericuţa B4, cea mai importantă ca dimensiuni (7,00 x 3,50 m) dintre toate cele descoperite până acum în cadrul complexului rupestru de la Basarabi, este amplasată sub bisericuţa B3 şi conţine o cantitate impresionantă de inscripţii în greaca veche, desene şi reprezentări simbolice, umane, zoomorfe, avimorfe, îndelung studiate şi descifrate în diverse chei de ordin cronologic.

Bisericuţa E3, prăbuşită în întregime în prezent, se află în extremitatea de sud–vest a masivului rupestru, cu dimensiuni minime de (3,50 x 6,00)m, având împărţirea interioară identică cu cea a unei bazilici paleocreştine. Pereţii naosului conservă incizii cu reprezentări de scene religioase, cum ar fi cea a Naşterii Domnului, considerată a fi cea mai veche de pe teritoriul ţării noastre; prezenţa unor oranţi, semne simbolice – crucea, labirintul şi resturi de inscripţii runice, cele slave şi greceşti lipsind cu desăvârşire.

Bisericuţa E5, situată la est de bisericuţa E3, cu care comunică prin trei deschideri, are un plan patrulater neregulat, cu dimensiuni de cca 3,00 x 2,20 m, cu tavanul uşor boltit. Altarul se află pe latura de est, într-o nişă arcuită în partea de sus, flancată de două nişe mai mici, folosite ca jertfelnic şi diaconicon.

În partea de nord a încăperii este excavată o intrare care permite accesul spre un sistem de cinci galerii, care comunică între ele, îndeplinind o funcţie funerară.

Galeriile erau luminate direct prin încăperile alăturate, prin deschizătura Galeriei G1. Singurele decoraţii ale acestor încăperi reprezintă două cruci sculptate pe pereţii situaţi la picioarele mormintelor.

Cariera de cretă de la Basarabi–Murfatlar, unde s–au găsit două morminte săpate în umplutură de cretă, de la nord şi nord – vestul masivului peninsulă, este în strânsă legătură cu bisericuţele B3 şi B4. Existenţa gardinei din lespezi de cretă de formă dreptunghiulară, după obiceiul romanilor, probabil, care înlocuiau sicriele vine să completeze această afirmaţie. În plus, sistemul de exploatare era acelaşi cu cel folosit în carierele de piatră şi marmură greco-romane, sistem de exploatare folosit, de altfel pe întreg teritoriul Dobrogei.

Pe pereţii carierei se întâlnesc semne – cruci, rune şi unele reprezentări asemănătoare sau identice cu cele de pe pereţii monumentelor.

Modul de exploatare al carierei şi apariţia unei serii întregi de elemente de artă caracteristice perioadei paleocreştine, ca planimetria bisericuţelor, spaţiile ce serveau spălărilor liturgice, reprezentările de orante, de peşti, forma unor cruci, sistemul de cioplire şi de construire al mormintelor, este explicată de existenţa unei populaţii locale mai vechi, venită în contact cu populaţiile nouvenite.

Toate aceste reprezentări, cât şi arhitectura încăperilor rupestre demonstrează existenţa la Basarabi a unor meşteri buni cunoscători ai monumentelor bizantine din aceeaşi perioadă de timp. În acelaşi timp, monumentele descoperite în cariera de cretă de la Basarabi confirmă punctul de vedere al cronicarilor bizantini, Cedren şi Attaleiates în ceea ce priveşte existenţa în această zonă a unei populaţii amestecate, ce vorbeau limbi diferite, în deosebi în perioada stăpânirii Imperiului Bizantin asupra Dobrogei.

Monumentele rupestre se desfăşoară pe o suprafaţă de 2 684mp, din care 924mp sunt protejaţi de o construcţie definitivă, realizată din beton armat sub forma unui acoperiş înclinat la 300, în trepte, construcţie ridicată între anii 1971–1974, arhitecţi fiind soţii Bilciurescu.

Restul, de aproximativ 1 760mp au fost acoperiţi cu o construcţie provizorie de protecţie din lemn şi stuf, învelită cu carton asfaltat. Aceste construcţii nu au realizat însă un microclimat adecvat, încât întreg ansamblul a avut de suferit diverse degradări, în special la nivelul paramentelor incizate. Excesul de umiditate, mai mare în sezonul rece, variaţiile de temperatură, cât şi alte substanţe nocive au dus la degradarea pulverulentă a paramentelor şi a rocii în pastă, diverse atacuri biologice, degradări profunde ale structurii de beton armat, cu fracturi şi corodare a armăturilor, expulzând liantul şi roca, desprinderi ale ansamblului masei de rocă.

 

În prezent construcţiei provizorii i s-au adus unele îmbunătăţiri, care au avut în vedere în special, reparaţii urgente la şarpantă şi la învelitoarea din carton asfaltat a acoperişului, cu posibilităţi de aerisire naturală a sitului.

Toate aceste intervenţii foarte necesare devin ineficiente în timp din cauza izolării şi a pazei necorespunzătoare, aproape inexistentă. Aşa încât pe lângă distrugerea datorată variaţiilor de temperatură şi umiditate, a acţiunii vânturilor puternice din zonă, a depunerii masive de zăpadă din timpul viscolelor şi a infiltraţiilor naturale, apar mai frecvente distrugerile masive şi brutale provocate de oameni şi copii care, în neştiinţă sau joacă privează generaţiile următoare de unul din cele mai importante monumente de acest gen din sud–estul Europei. În plus, încetineala cu care se acţionează în aşa zisa salvare a acestui ansamblu, asimilată cu indiferenţa autorităţilor locale în ceea ce priveşte măcar paza temeinică şi eficientă, condamnă, din păcate, acest lăcaş la o moarte sigură, în cel mai scurt timp.

Cauza?!… Lipsa de timp, de interes, de profesionalism…sau de bani?!

De aceea ne întrebăm, fireşte, dacă acest loc atât de special, care ne atestă existenţa creştină pe aceste meleaguri, împreună cu întreaga paletă de incizii, reprezentări şi inscripţii, multe din ele nedescifrate încă, nu ar putea fi mai bine păstrate reacoperite cu solul dobrogean care a reuşit să-l găzduiască atât de “elegant” peste 1000 de ani….

 

inapoi________inapoi la cuprins_______inainte