inapoi________inapoi la cuprins________ inainte

 

 

 

Sorin OLTEANU

 

 

ORIGINEA ALFABETULUI

 

 

 

 

 

 

Trebuie făcută din capul locului distincţia între scriere şi limbă.  În timp ce limba este sistemul primar, fundamental de comunicare între oameni, scrierea, ca sistem secundar de comunicare, a apărut mult mai târziu, originea şi răspândirea ei având numeroase determinări istorice. Între limbă şi scriere nu există condiţionări necesare: nici scrierea nu este condiţionată de limbă, şi cu atât mai puţin invers. Este suficient să amintim doar faptul că atâtea popoare fie nu au cunoscut scrierea niciodată – cum au fost dacii şi tracii -, fie, aşa cum s-a întâmplat şi cu românii, şi-au schimbat-o în decursul istoriei.

Suntem obişnuiţi, în mod empiric, şi aşa s-a întâmplat peste tot şi dintotdeauna, să percepem cuvântul ca pe o unitate. În realitate cuvântul are o dublă natură: el constă în asocierea intimă între o noţiune şi o formă sonoră. Ambele sunt greu de definit şi încă provoacă discuţii lungi între specialişti. Pentru scopul nostru, va fi suficient să definim noţiunea ca pe o reprezentare mentală a unui obiect (concret ori abstract), proces, proprietate ori relaţie. Forma sonoră este, evident, şirul de sunete articulate, deci expresia fizică, a cuvântului. Legea numită în lingvistică legea arbitrariului semnului lingvistic afirmă că între ceea ce este semnificat (adică noţiune) şi semnificant (forma sonoră) nu există nici o determinare. Cu alte cuvinte, nimic nu obligă ca noţiunea  (cal) să fie exprimată prin şirul de sunete c+a+l ="cal", pentru că dacă ar fi aşa, în toate limbile pământului animalul cu pricina s-ar numi cal. Atribuirea acestui şir sonor noţiunii  este o convenţie. Pe de altă parte însă, limba este nu o convenţie individuală, sau a unui grup restrâns, ci socială, mai precis etnică: toţi oamenii care aparţin unui popor ce utilizează o limbă utilizează aceleaşi convenţii lingvistice pentru că altfel, desigur, nu s-ar mai putea înţelege între ei. De aceea putem spune că între cele două laturi ale cuvântului, de care am vorbit mai sus, -- sau, folosind termenul tehnic, ale semnului lingvistic -- există totuşi unele determinări, cea mai importantă fiind de ordin socio-istoric: eu voi folosi pentru noţiunea  forma sonoră cal, pentru că şi înaintaşii mei, de la care am învăţat limba (deci care mi-au transmis convenţia), au folosit aceleaşi sunete. Unul din fenomenele care stau la baza limbii este conştiinţa vorbitorilor că utilizează aceleaşi convenţii ca şi înaintaşii lor.  Şi totuşi, oricât ar părea de paradoxal, o limbă este într-o permanentă schimbare – în condiţii istorice favorizante chiar de la o generaţie la alta – în ciuda faptului că vorbitorii au, dimpotrivă, convingerea că ei utilizează aceleaşi convenţii ca şi generaţiile dinaintea lor.

Un alt lucru care trebuie spus este acela că creierul uman, spre deosebire de cel al animalului, are un "sector de memorie" destinat folosirii convenţiilor lingvistice. Sunt o mulţime de lucrări asupra limbii ori de istorie a diferitor limbi în care găsim explicat mecanismul gândirii lingvistice. Dintre toate, vă recomand cu deosebită căldură volumul I al "Istoriei limbii Române" a lui Sextil Puşcariu, un lingvist cu rarul talent de a prezenta cele mai complicate lucruri într-un mod şi într-un limbaj pe care le poate înţelege oricine.

Am lungit puţin această introducere, pentru a încerca să explic, în cele ce urmează, cum înţelegeau popoarele din zorii istoriei limba şi ce determinări lingvistice au dus la apariţia scrierii.

Din experienţa mea, ştiu că unitatea lingvistică pe care o are omul tradiţional în vedere atunci când judecă probleme ale limbii este cuvântul, ca unitate inseparabilă între sens şi formă sonoră. Sensul, o realitate mult mai complexă decât pare la prima vedere şi chiar decât ne-o prezintă dicţionarele, se defineşte în mintea omului treptat, în timpul copilăriei. Să exemplificăm, apelând din nou la cal. Ce reprezentare se formează în mintea noastră când folosim acest cuvânt (un lingvist american se întreabă chiar ce proces chimic se petrece la pronunţarea unui cuvânt)? Reprezentarea cuprinde imaginea (în mişcare) a animalului, dar şi toate celelalte atribute ale lui, învăţate din experienţă. Numai aşa cineva ar putea înţelege expresii ca "a munci cât un cal" ori "la Paştele cailor". Sensul este aşadar o reprezentare mentală extrem de complexă. Pe de altă parte exprimarea sonoră a cuvântului este şi ea mai complicată decât pare. Pentru a evoca o asemenea noţiune mintea noastră nu utilizează cuvinte concrete, de ex. calul, calului, caii, cailor etc., ci arhicuvinte sau metacuvinte sau - poate şi mai bine, folosind terminologia Internetului – hiper-cuvinte: anumite expresii sonore (în cazul nostru kal- şi kay-) deschid accesul spre o paradigmă întreagă, spre o listă de forme sonore. Funcţia fiecăreia depinde de limba pe care o vorbim: o formă a paradigmei lui cal, poate arăta dacă este vorba de unul sau mai mulţi (numărul), dacă este determinat sau nu (articolul) ş.a.m.d. dar evocarea sensului se datorează numai complexelor sonore kal- şi kay-. Mai mult, dacă ştim că românii vechi spuneau la plural nu cai ci cal'i, atunci ne dăm seama că purtătorul sensului era, pentru acest cuvânt, radicalul sau rădăcina kal. În concluzie, latura sonoră a cuvântului – aşa cum este el perceput de gândirea tradiţională – constă într-o rădăcină abstractă, reprezentând suma formelor pe care le poate lua acel cuvânt în flexiune.

Să recapitulăm. Cuvântul, pentru omul simplu, este compus dintr-o reprezentare mentală complexă legată intim de un şir sonor, pe care l-am numit mai sus hipercuvânt. Toată această introducere a fost necesară pentru că primele tentative de scriere şi apoi primele scrieri au notat tocmai această unitate semiotică, cuvântul, aşa cum l-am definit mai sus. Deşi astăzi pentru noi – cei obişnuiţi cu utilizarea alfabetului - este de neînţeles, pentru cei care au inventat scrierea, cel mai la îndemână, cel mai natural şi cel mai simplu procedeu a fost acela de a nota cuvinte şi nu sunete.

Scrierea, ca sistem coerent de notare a limbii, s-a născut dintr-o mulţime de alte tehnici şi practici, mult mai vechi şi având finalităţi diferite. Cunoaştem astăzi o mulţime de sisteme de semnalizare utilizate de comunităţile primitive: semnalizarea primejdiilor prin focuri pe înălţimi (care la unii indieni ştim bine a dus la dezvoltarea unui "telegraf al fumului"), marcarea unor locuri prin obiecte simbolice (la indienii sioux este cunoscut un "cod al suliţelor" – care, înfipte în pământ într-un anumit număr şi în anumite poziţii, transmite "cititorului" date destul de complexe: ce vânat a fost găsit în acel loc, cantitatea, mărimea, calitatea etc.). Un sistem extrem de complex au creat indienii quechua-aymara, cei care au dat naştere şi apoi au supravieţuit civilizaţie incaşe: este vorba de quippu, o formă rudimentară de scriere prin noduri făcute pe şiruri de sfori; un asemenea quippu se spune că putea nota chiar cuvinte. Ştim apoi că în mai toate siturile preistorice descoperite până acum, cele mai multe în peşteri, pe lângă desene şi picturi de o forţă sugestivă şi de o frumuseţe aproape de conceput pentru ceea ce înţelegem noi azi prin "primitiv" – s-au descoperit şi semne, foarte asemănătoare cu cele folosite mai târziu la scriere. Cum ele sunt în mod evident nişte abstracţiuni fără funcţie ornamentală, trebuie să admitem că erau folosite, probabil, în scop mnemonic. Cele mai vechi sunt semnele care notează numere, de cele mai multe ori linii sau puncte. Apoi forme geometrice simple: triunghiuri şi cercuri şi stilizări: munţi, ape etc.

Aşadar, se poate spune că în zorii istoriei existau deja, disparate, componentele scrierii. Cele mai vechi sisteme coerente de scriere de care avem astăzi cunoştinţă sunt: scrierea Văii Indusului (ori scrierea Harappa), din mijlocul mileniului 4 îen., scrierea sumeriană (sf. mil.4) şi scrierea egipteană (din aceeaşi perioadă). Au existat scrieri mai vechi în această parte a lumii? Discuţiile sunt încă în toi. Pe de o parte, în diverse puncte ale Europei au fost găsite obiecte cu semne care pot fi foarte bine considerate glife. Pe de altă parte aceste descoperiri sunt izolate, cu un număr foarte redus de semne, deci intraductibile şi nu există dovezi concrete că ele sunt resturi ale unui sistem de scriere răspândit. Coroborând mai multe argumente, părerea mea este că trebuie să fi existat cel puţin un sistem de scriere mai vechi decât cele menţionate, a cărui arie era bazinul Mediteranei. O sumedenie de monumente fragmentare conţin semne care aparţin se pare unui repertoriu unic. S-a vorbit mult de tăbliţele de la Tărtăria (de lângă Cluj), calul de bătaie al protocroniştilor de pretutindeni. Fie că sunt români, maghiari, bulgari, turci ori de altă naţie, protocroniştii cred că neamul şi limba lor au dat naştere tuturor celorlalte şi de aceea sunt în căutare de antichităţi "misterioase" pe care ei le traduc cu cea mai mare uşurinţă în limba lor. Tăbliţele de la Tărtăria se află însă şi în preocupările lingviştilor serioşi care, în stadiul actual al datelor, sunt foarte sceptici în ce priveşte o eventuală descifrare a lor. Tăbliţele nu sunt deloc senzaţionale: nu sunt nici unice şi nici atât de vechi cum le cred unii. Artefacte asemănătoare s-au descoperit în Bulgaria (tăbliţa de la Karanovo) şi mai ales în Serbia (la Vinča şi în împrejurimi, în situri aparţinând culturii Vinča). Asemănarea unora dintre semne cu cele sumeriene nu are, cum vom vedea, nici o relevanţă în ce priveşte originea fie a tăbliţelor, fie a sumerienilor.

Trecând în vestul extrem al Europei, să menţionăm şi aici existenţa unui sistem de semne numite "vechi iberice".

 

Alfabetul silabar iberic de nord-vest

Nu este deloc imposibil ca ele să fi fost întrebuinţate de strămoşii bascilor care, cum ştim, sunt în Spania şi Franţa mult mai vechi decât celelalte neamuri europene de astăzi. Indo-europenii celtici, la venirea lor, i-au găsit pe iberi aici (numiţi în latină Iberi şi Vascones). O serie de semne vechi iberice sunt foarte asemănătoare cu glife din nordul Africii, unde în vechime exista o efervescenţă culturală neaşteptată şi despre care ştim încă foarte puţin. Egiptenii n-au apărut din nimic: ei au fost vârful de lance al unei multitudini de popoare ajunse la un înalt grad de civilizaţie. Nord-vestul Africii era dominat de un grup de limbi şi neamuri, numite astăzi – convenţional -  (vechi) libiene, din care au supravieţuit doar berberii.

Tifinag, alfabetul berber

Primele scrieri berbere (alfabetul numit tifinag) sunt "numai" de prin sec. 6 îen., dar unele semne ale acestora se regăsesc pe monumente mult mai vechi. Aceste semne seamănă şi cu cele cunoscute în insulele din estul Mediteranei: aşa numitele hieroglife cretane, din care o parte (61 la număr) apar pe splendidul dar, din nefericire, unicul "Disc de la Phaistos".

 

Celebrul disc de la Phaistos, din sudul Cretei (foto faţa B şi desene ambele feţe). Semnele, cu aspect hieroglific dar cu funcţie silabică, sunt "tipărite" (imprimate cu un poanson).

Din aceeaşi familie de semne provin şi silabarele cipriote

Silabar cipriot

şi linearul cretan A care datează cel puţin din mileniul 3 îen.,

Tabletă contabilă scrisă în Linearul A

de vreme ce linearul B, derivat din primul, a fost folosit cu începere de pe la 1900 îen., cum vom vedea mai jos.

Toate acestea sunt poate resturi ale unuia sau mai multor sisteme de scriere mai vechi, dar pot fi la fel de bine şi mărturia primelor tentative de scriere, care n-au mai apucat să se dezvolte şi să se răspândească.

 

După aceste preliminarii teoretice şi istorice, să pătrundem puţin mai adânc în ce înseamnă scrierea.

Am spus la început că pentru omul obişnuit cuvântul este o unitate. Voi adăuga acum şi observaţia că interesul lingvistic natural al omului (există aşa ceva!) se concentrează asupra laturii semantice, acordând celei fonetice o importanţă minimă. Omul tradiţional este frapat nu de pronunţia diferită a unui cuvânt (dialectală spre exemplu), ci de modificările sale de sens. Aceasta este o lege experimentală, nu teoretică, şi de aceea mi-e imposibil acum să găsesc acestui fenomen o explicaţie simplă şi uşor de formulat. Să ne mulţumim deci cu constatarea în sine şi să mergem mai departe, afirmând că această tendinţă se regăseşte în procesul de naştere a primelor scrieri. Ea a făcut, probabil împreună cu unele determinări istorice, altfel spus "pentru că aşa au pomenit de la cei bătrâni", ca primele tentative de scriere să încerce să noteze nu forma sonoră, ci noţiunile. Am văzut mai sus că pictogramele existau cu mult înainte, cu utilităţi diverse. Primele scrieri nu au făcut decât să agrege aceste utilizări diverse într-un corpus coerent, transmis şi perfecţionat din generaţie în generaţie. Primul stadiu al glifelor a fost cel pictural: ele redau, figurativ sau stilizat, obiecte existente în natură. Este, de aceea, de aşteptat ca unele din obiectele fizice comune să fi fost redate foarte asemănător sau la fel în mai multe scrieri. Unii consideră asemănarea semnelor drept dovadă de înrudire a unor sisteme de scriere. Iată, spre exemplu forma glifei "munte" în primele faze ale scrierilor sumeriană, egipteană, chineză, hitită şi din Valea Indus-ului:

 

Sumeriană

"munte, deal, ţară, străin"

Egipteană

"munte, deal, ţară, străin"

Chineză

"munte, deal, lume"

Hitită hieroglifică

"cetate, ţară"

Valea Indusului

?

Deşi simbolul există în toate cinci limbile, având trei (uneori doar două) creste, el nu este neapărat împrumutat de către o scriere de la alta, cu atât mai mult cu cât sensul exprimat de această glifă nu este identic în toate. De aceea nu este deloc obligatoriu nici ca semnele de la Tărtăria să aibă de a face cu sumerienii, în ciuda unor similitudini.

Reprezentarea pur pictografică însă nu poate fi considerată scriere, ci doar un sistem mnemonic. Să luăm o "frază" ca:

=]ÄSSS

Din aceste desene nu putem înţelege nimic mai mult decât

mergere, topor, vită, trei bastoane.

Cu puţină fantezie putem improviza : "am mers şi am tăiat o vacă în trei bucăţi"  ori, la fel de bine, "el o să plece să vâneze cu toporul trei gazele gnu" ceea ce e cu totul altceva.  Pentru a limita numărul citirilor greşite avem, evident, nevoie de nişte convenţii mai precise : pentru ideea de "a merge la vânătoare" să folosim, să zicem, o glifă cu un om mergând, având în mână o armă; pentru a deosebi vaca de gazelă, să-i punem gazelei o dungă neagră pe mijloc; pentru a deosebi un număr de obiecte de un număr de părţi, să redăm obiectele prin beţe şi părţile prin puncte, şi aşa mai departe. Ar fi un pas înainte spre o mai precisă înţelegere a mesajului, dar un pas nu prea mare. Orice am face, reprezentarea strict pictografică nu poate fi un mijloc de comunicare precis căci nu poate reda o mulţime de noţiuni abstracte şi instrumente ale limbii:

-sensurile abstracte (adverbe ca mult, frumos etc.)

-morfemele, adică acele particule adăugate cuvintelor care alcătuiesc flexiunea: marca numărului, a genului, a cazului , la verbe timpul şi multe altele.

-particulele relaţionale: prepoziţiile şi conjuncţiile: şi, la etc.

-numele proprii

Pasul decisiv spre scriere a fost făcut în momentul în care oamenii au început să se folosească de valoarea fonetică a cuvintelor ce denumeau noţiunile desenate. Un semn ca  (noţiunea "obiect de scris") putea însemna "toc, obiect de scris, a scrie" etc. Semnul (ciocan de lemn) desemna un "ciocan de lemn, mai, pisălog" cu dezvoltările semantice pe care ni le putem imagina. Citind cele două semne cu voce tare (şi, după originala şi utila observaţie a unui autor bulgar, se pare că cei vechi citeau numai cu voce tare) obţinem "toc"+"mai"="tocmai", adică forma sonoră a unui cuvânt abstract, altfel imposibil de redat grafic. Este ca un rebus. Şi exact asta au fost primele scrieri: nişte uriaşe rebusuri, ale căror reguli se transmiteau din generaţie în generaţie. Dacă ne gândim că multe din noţiunile astfel transpuse în scris se exprimau prin cuvinte foarte scurte, uneori o silabă simplă (în rom. ca, pe, ce ş.a.m.d.) alteori chiar o vocală (în româneşte vocalele a, e, i şi o pot fi cuvinte de sine stătătoare), atunci înţelegem mai uşor cum unele semne, continuând să fie ideografice, au primit şi valoare fonetică. Evident ele sunt cele care vor duce, mult mai târziu, la apariţia alfabetului.

Toate scrierile vechi au constat într-un amestec de semne cu valoare pur ideografică (din care multe erau pictografice) cu semne cu valoare mixtă: ideografică şi fonetică. Şi pentru că pentru că toate au parcurs la început aceleaşi etape, voi ilustra procesul de naştere a scrierii cu exemple din cea egipteană.

 Cuvântul hieroglife înseamnă în greceşte "semne sfinte" şi a folosit chiar de vechii greci. Aceştia ştiau de existenţa acestei scrieri de la preoţii egipteni (după cum ne transmite Herodot). Egiptologii împart caracterele egiptene în trei categorii:

1. semne hieroglifice – folosite în texte menite să dăinuiască, cu o preocupare specială pentru aspectul estetic: săpate în piatră, pictate pe pereţi ori pe vase etc. Iată câteva, foarte familiare

 

 

2. semnele hieratice sunt, la început, o formă mai cursivă dar încă uşor de recunoscut a celor hieroglifice. În fapt, formele hieratice au coexistat de la bun început cu cele hieroglifice, încă din mileniul. 3 îen. Iată câteva mostre de scriere hieratică timpurie pe vase:

                                   

Iată şi un text ceva mai târziu, probabil de pe la 1200 îen., în care se vede evoluţia caracterelor hieratice (sus) spre cursivitate, spre deosebire de cele hieroglifice (jos):

Semnele hieratice au continuat tendinţa spre simplificare ajungând, în primul mileniu îen., să nu mai aibă nici o legătură cu hieroglifele din care au provenit. Aceasta este

3. Scrierea demotică, pe care o exemplific cu un fragment din varianta demotică a textului celebrei "pietre de la Rosetta":

Deşi semnele scrierii egiptene s-au schimbat mult în timp, aşa cum vedem, sistemul a rămas în esenţă acelaşi. Un grup masiv de glife erau ideografice, majoritatea la origine pictograme, ca  "scarabeu" (khpr, citit kheper) ori  "soare" (în egipteană r' prononţat raa). Asociaţii de idei pe care nu le mai putem azi reconstitui au făcut ca foarte multe din ele să ia sensuri abstracte, ca, de pildă, glifa  , care însemna "bun, frumos, (a fi) bun, ferict" şi care, după unii, reprezintă o inimă şi un fluier.  Observăm din cele două transcrieri de mai sus că valoarea fonetică a hieroglifelor constă doar în consoane, căci într-adevăr vechii egipteni, ca aproape toate alfabetele semitice mai târziu, scriau doar scheletul consonantic al cuvintelor. Vom explica mai târziu de ce. Este evident că nu pot exista cuvinte compuse doar din consoane, pentru că nu s-ar putea pronunţa. Pentru că nu ştim însă – în toate situaţiile - cum vocalizau vechii egipteni, egiptologii au convenit să folosească vocala convenţională e atunci când vor să pronunţe un cuvânt. Aşa se face că un nume ca r'-mss (un derivat de la r' "soare", unde ' indică un stop glotal înaintea unui a) s-a pronunţat (repet: în mod pur convenţional) Ramses, formă pătrunsă în literatură şi considerată astăzi ca reflectând corect un nume vechi egiptean. În realitate, noi nu cunoaştem cu precizie decât scheletul consonantic al numelui (cu excepţia a-ului care e sigur), iar specialiştii spun că forma lui sonoră cea mai probabilă era Ryamesesa. Nenotarea vocalelor face să crească semnificativ numărul cuvintelor omografe (scrise la fel, dar pronunţate diferit). Dacă am folosi un astfel de procedeu în română, atunci grupul consonantic cr ar putea fi citit în zeci de feluri: car, care, cer, cor, acru, crea, aceră etc. Iată şi un exemplu egiptean. Semnul  desemnează tabla unui fel de joc, numit în egipteană mn. El apare foarte frecvent în textele egiptene, dar nu pentru că jocul cu pricina ar fi fost atât de popular încât să fie menţionat la tot pasul, ci fiindcă este întrebuinţat şi pentru transcrierea grupului consonantic mn: exista un verb mn (a rămâne) [a cărui rădăcină este aproape identică cu cea indo-europeană pentru aceeaşi noţiune men/mon > lat. maneo], transcria prima parte a cuvântului mnkh "eficient", era folosit pentru notarea numelui zeului Amon ş.a.m.d.

Pentru a limita confuziile produse de omografie egiptenii au inventat un alt procedeu de mare succes, anume folosirea unor semne care nu se citeau, ci aveau doar rolul de a indica sfera semantică a cuvântului, semne numite determinative ori, în scrierea chineză, clasificatori. Astfel, glifa  (om) plasa termenul după care era aşezată în sfera activităţii umane, iar  (sul de papirus) preciza că termenul ţine de scriere. Spre exemplu, ideograma  (instrument de scris) urmată de clasificatorul om ( ) înseamnă scrib, scriitor, iar în grupul  ea înseamnă scriere, text. Pentru redarea numelor proprii, egiptenii au inventat "cartuşul": semnele – cu valoare strict fonetică, chiar alfabetică – erau înscriese într-un oval alungit. Ideea de a evidenţia numele proprii s-a păstrat până astăzi, când însă procedeul folosit este scrierea lor cu majuscule. Cartuşul a fost cel care a permis în cele din urmă, după eforturi zadarnice de mai multe zeci de ani, descifrarea acestui complicat sistem de scriere. După ce s-a ocupat câţiva ani buni de studierea hieroglifelor, Jean François Champollion îşi făcuse o idee ipotetică despre structura scrierii egiptene, dar nu putea încă sparge codul în lipsa unei chei. Şi-a dat seama că, pentru a putea face acest lucru, va avea nevoie de un text bilingv, pe care a început să-l caute cu înfrigurare şi, în cele din urmă l-a găsit : era o placă, descoperită la 1799 de militarii francezi în localitatea Rosetta din Delta Nilului, care conţinea un text scris în hieroglifică, demotică şi greacă: celebra "piatră de la Rosetta". În 1822 a, intuind şi coroborând observaţiile corecte al predecesorilor săi, Chapollion a reuşit să descifreze numele Cleopatrei, al lui Alexandros şi al lui Ptolemaios. A reuşit apoi, nu în totalitate corect, să atribuie valori fonetice unui mare număr de semne. Cheia fusese în sfârşit găsită, dar de abia acum începea munca de descifrare, care va fi, în fapt, o reuşită colectivă în următoarele zeci de ani.

            Structura scrierii sumeriene este aceeaşi: cele mai multe semne sunt ideografice şi fonetice în acelaşi timp, unele – prin scurtimea cuvintelor desemnate – dobândind valoare silabică ori alfabetică. Particularitatea scrierii sumeriene este dată de situaţia geografică a Mesopotamiei. Aflat, cum arată numele, între două fluvii (Tigrul şi Eufratul), acest ţinut este sărac şi în lemn, şi în piatră – materiale de scris tradiţionale mai târziu – şi de aceea sumerienii, un popor uimitor de inventiv, a folosit drept "hârtie" lutul. Ei au fost primii care au fabricat tăbilţe de lut pe care au scris cu beţe de trestie. Au fost primii în multe alte privinţe şi tocmai pe ideea primatului lor în istorie şi-a structurat Samuel Kramer cartea "Istoria începe la Sumer", tradusă şi în româneşte prin anii '70, lectură utilă şi captivantă. Utilizarea acestui material de scris s-a dovedit providenţială, căci incendiile provocate de duşmanii semiţi care le-au distrus civilizaţia au făcut şi ca arhivele de lut ale sumerienilor să devină arhive de teracotă rezistentă şi să străbată mileniile până astăzi. Sunt sute de mii de astfel de tăbliţe care încă nici nu au putut fi toate citite. Hieroglifele sumeriene, ca şi cele egiptene cum am văzut mai sus, s-au abstractizat prin uz şi, după primele sute de ani de la inventarea lor (către sfârşitul mil. 4 îen., pe la 3200-3100) a apărut o altă tehnică de scriere ce avea să dăinuiască aproape trei mii de ani. S-a observat că este mai simplu să scrii pe tăbliţa de lut nu prin zgâriere, ci prin apăsare. Astfel, urma lăsată de stilul de trestie, nu mai avea forma unui şanţ bavurat, care trebuia ulterior curăţat, ci a unui cui foarte frumos conturat şi, în plus, tipărit. De aceea, acest nou aspect al hieroglifelor sumeriene a primit numele de "cuneiform", de la latinescul cuneus (cuvânt care, prin forma veche cu­ńu, a devenit în română "cui"). Semnele cuneiforme au fost apoi împrumutate de akkadienii semiţi şi, de la ei, de hitiţi şi de o mulţime de alte popoare din Asia Mică, ultimii care le-au întrebuinţat fiind perşii lui Darius. De prin anul 70 îen. nu s-au mai folosit semne cuneiforme.

 

Pentru a înţelege următorul pas evolutiv al scrierii trebuie să vorbim despre un concept asupra cărora istoriile, din păcate, nu insistă suficient: este vorba de contactul direct, ori conlocuirea. Ce se întâmplă când două popoare, cu culturi şi limbi diferite, ajung să ocupe acelaşi spaţiu, fie prin război şi cucerire, cel mai adesea, fie, mai rar, prin infiltraţii paşnice? Lingvistic vorbind, se produce bilingvismul ori diglosia, cu rezultate şi implicaţii deosebit de complexe, încă neteoretizate. S-a făcut de mult comparaţia între limbă şi organismul viu, omul. Limbile se nasc, au copilărie şi tinereţe, apoi îmbătrânesc şi mor, din cauze pe care încă nu le cunoaştem cu precizie. Există limbi-mamă şi limbi-fiică. Un popor tânăr este expansiv, autosuficient şi crud, iar limba lui este refractară la ce este străin. În plan cultural şi lingvistic el mai degrabă adaptează decât împrumută. În ce priveşte scrierea, trebuie spus din capul locului că regula, valabilă în toate cazurile, este că ea se împrumută împreună cu limba. Nou-veniţii, în cele mai multe cazuri cuceritori, vor folosi limba şi scrierea locală ca limbă şi scriere de cancelarie. Aşa s-a întâmplat cu akkadienii care, mult timp după supunerea definitivă a oraşelor sumeriene, au continuat să-şi scrie textele oficiale în sumeriană, chiar după ce vorbitorii nativi ai acestei limbi au dispărut. Nu este un caz ieşit din comun: toate marile limbi scrise au continuat să fie utilizate ca limbi de cultură, şi este suficient să amintim latina şi sanscrita, ambele folosite şi astăzi în acest scop.

            Am văzut, când am vorbit de hieroglifele egiptene, că scrierea ideografică era intim legată de limba pentru care era folosită. Astfel, doar pentru egipteni semnul  putea avea şi sensul de "tablă de joc" dar şi valoarea fonetică mn, tocmai pentru că doar în egipteană mn însemna "tablă de joc". Ce se întâmplă când acest tip de semne trebuie utilizat pentru a nota o altă limbă? Tocmai acesta este motivul pentru care prima şi cea mai rapidă metodă de a scrie într-un astfel de sistem este să scrii chiar în limba pentru care a fost creat. Etapa următoare, care cere timp, constă în crearea unor noi rebusuri, adaptate noii limbi. Uneori însă, structura acestei noi limbi face ca schimbările să fie de esenţă.

            Astfel, începuturile istoriei europene găsesc în insulele mediteranei un popor, a cărui limbă – încă necunoscută – semăna structural foarte bine cu japoneza de azi: cuvintele acestei limbi erau aproape exclusiv formate din silabe simple, deschise. O silabă simplă este combinaţia între o consoană şi o vocală; silabă deschisă înseamnă că ordinea este Consoană-vocală: ta, pe ,no etc. În această limbă, cuvintele semănau foarte mult (la auz, fireşte) cu  sayonara, karate ori Hiroshima. Când acest popor a preluat (nu ştim nici când şi nici de la cine) scrierea ideografică mai veche, ei n-au avut nevoie decât de unele din semnele ideografice şi numai de cele fonetice care notau silabe deschise. Ideogramele nu erau prea numeroase şi erau folosite aşa cum le folosim şi noi astăzi. Căci în toate scrierile moderne există şi astăzi ideograme. Cifrele sunt exemplul cel mai bun. Semnul 4 are acelaşi înţeles, fie că este citit patru, four, ori četiri. Mai mult, noi folosim astăzi şi ideograme determinative, căci ce altceva sunt, la urma urmei, semnele de punctuaţie? Cum ideogramele nu erau prea multe, iar numărul posibil de silabe deschise al unei limbi este destul de mic, această nouă situaţie a făcut ca, dintr-o dată, de la câteva mii de semne – câte trebuie unei limbi cu scriere ideografică clasică, (întrebaţi-i pe chinezi!) – inventarul scrierii să poată fi redus la câteva zeci, mai precis la ceva mai mult de o sută. Limba de care vorbesc este cea a poporului numit, convenţional, minoic ori minoan, - pentru că centrul său trebuie să fost insula lui Minos, Creta - iar scrierea este cea cunoscută sub numele de Linear A (linear de la faptul că, spre deosebire de scrierile hieroglifice, care puteau merge în orice direcţie, aceasta înşiruia semnele pe o linie, unul după altul, aşa cum procedăm şi noi astăzi, iar A deoarece, cum vom vedea imediat, a mai existat o scriere foarte asemănătoare, numită B). Scrisă tot pe tăbliţe de lut, către sfârşitul mileniului 3 îen., limba minoanilor este o limbă pe care o putem citi dar nu o putem traduce, şi iată de ce. Tot în Creta, mai apoi şi pe continent, în vechile cetăţi Mycene, Pylos şi alte câteva, s-au descoperit alte mii de tăbliţe, cu semne asemănătoare Linearului A, care însă reprezentau, în mod evident, o altă scriere. Ea a fost numită Linear B pentru că era, cronologic, mai târzie decât Linearul A din care a şi provenit.

Silabarul cretan Linear B

Cele mai vechi texte în Liner B sunt, probabil, de pe la 1900 îen. Pe la sfârşitul anilor '40, Michael Ventris, un englez, arhitect de profesie, dar care lucrase în cel de al doilea război mondial în serviciul englez de decriptare, a hotărât să-şi folosească cunoştinţele de criptografie pentru descifrarea textelor în Linear B. Încercările lui au dat rezultate în 1952 când, spre surpriza lui şi a comunităţii ştiinţifice mondiale, a descoperit că limba pe care o nota această scriere era greaca: un dialect grecesc arhaic, transcris într-un sistem foarte puţin adaptat acestei limbi. Descifrările, făcute cu ajutorul elenistului John Chadwick de la Cambridge, au progresat rapid. Deşi rezultatele lor au fost în cele din urmă acceptate de comunitatea lingvistică şi s-a creat o nouă ştiinţă, micenologia, au existat totuşi, până prin anii '70, oameni de ştiinţă mai conservatori, care le-au contestat valabilitatea. De ce? Tocmai datorită faptului că scrierea utilizată de aceşti primi greci ajunşi în insulele Mediteranei la sf. mil. 3 (cu mai bine de 500 mai devreme decât se credea până în acel moment), Linearul B, era complet neadaptat transcrierii unei limbi indo-europene, aproape impropriu. Rădăcina IE are structura C(C)V(C)C (consoană + vocală + consoană, cu posibilitatea intercalării altor consoane). Un radical IE clasic este, spre exemplu, krd "inimă" , unde r este vocală. Nu trebuie să ne mirăm prea tare: în IEană nu numai r, dar şi l,m,n, întocmai ca y ori w, puteau fi, în funcţie de poziţie, vocală ori consoană. Situaţia IEană s-a păstrat până azi în unele limbi, cum sunt ceha ori sârba. Nume ori cuvinte ca brdo "deal", Brno, Vltava folosesc pe r şi pe l ca vocale. IE krd a dat în greacă kardia, în limbile germanice hert (de aici engl. heart, germ. Herz), în cele slave srd etc. Cum să redai însă un cuvânt precum kardia într-o scriere care nu poate nota decât silabe deschise? Mai mult! Limba Linearului A nu făcea diferenţa între consoanele surde şi cele sonore (deci k,t,p erau pentru ei aceleaşi sunete cu b,d,g), şi nici între r şi l (întocmai ca în japoneză, unde "italian" se pronunţă şi se scrie i-ta-ri-yan!) Procedeul întrebuinţat de grecii micenieni a constat, în esenţă, în suprimarea vocalei în cazul unora din semne, folosirea semnelor care conţineau consoane surde şi pentru redarea sonorelor, şi a celor cu r şi pentru transcrierea lui l. N şi m erau omise atunci când erau simple nazalizări. Astfel, kardia se scria folosindu-se semnele ka-ri-di-ya. Angelos "mesager", se scria a-ke-ro. Iată alte câteva exemple: a-ku-ro trebuia citit argyros "argint", e-ko-to Hector, e-pi-ki-to-ni-ya = epichthonia "ceea ce se punea peste haine", e-re-pa-to = elephantos "elefant", re-u-ka =leuka "albe" ş.a.m.d. Evident, existau multe cuvinte a căror structură silabică le făcea mult mai uşor de transcris, ca doron "dar,cadou" scris do-ro ori sitos "grâu" = si-to.

            După ce Ventris a reuşit descifrarea şi s-au stabilit precis valorile fonetice ale tuturor semnelor, s-au putut citi relativ uşor şi tăbliţele în Linear A. De această dată însă, nimeni nu a mai putut recunoaşte nici un cuvânt, nici grecesc şi nici în vreo altă limbă cunoscută, şi aşa a rămas până azi.

            Acest tip de scriere este numit scriere silabică, semnele ei alcătuind un silabar. Ar fi mai corect să spunem scriere silabică simplă, căci procesul trecerii de la sistemul ideografic la cel silabic a fost un pic mai complicat decât l-am prezentat eu mai sus. Între cele două etape au existat mai multe scrieri silabice complexe. În fapt, scrierile cuneiforme derivate din cea sumeriană, mai ales cea akkadiană şi elamită, erau scrieri silabice, cu un număr mare de glife căci ele redau silabe complexe, alcătuite din mai multe consoane grupate în jurul unei vocale.

Grecii nu au folosit decât câteva sute de ani acest sistem inadecvat, greoi şi imprecis. Inovaţiile aduse de ei nu au rămas însă fără urmări. Să vedem ce s-a întâmplat mai departe, reluând un exemplu folosit mai sus. Am văzut că pentru a transcrie cuvântul kardia "inimă", grecii micenieni scriau semnele lineare B ka-ri-di-ya. Observăm că pentru semnul ri vocala este inutilă căci ea oricum nu se pronunţă. Pornind de la asemenea situaţii, uzul semnelor în alte limbi decât cele pentru care fuseseră create a dus în cele din urmă la apariţia unui nou sistem, pe jumătate silabic, pe jumătate alfabetic. Primele scrieri de acest tip, probabil tot semitice, nu ni s-au păstrat, dar procedeul a fost preluat de către perşi, care au creat din el o scriere extrem de simplă şi de bine adaptată limbii lor, profitând din nou de o particularitate lingvistică pe care trebuie să o înţelegem.

Vechea persană era o limbă indo-europeană, din grupul indo-iranian. Soră bună cu avestica şi cu limbile scitice, şi străbunică a limbii iraniene de astăzi, persa veche era în acelaşi timp verişoară primară cu sanscrita, cu care semăna chiar foarte bine. Toate aceste limbi, după desprinderea lor din tulpina indo-europeană comună, au suferit un o mutaţie vocalică masivă care a dus la confundarea celor trei vocale IEne, a,e şi o, într-unul singur, ceva probabil foarte asemănător cu vocala unică arabă de astăzi, ä. Şi tot ca în araba modernă, aceste limbi au ajuns să aibă un inventar fonetic compus din : o singură vocală propriu-zisă, acest ä, apoi două semivocale y şi w (care puteau deveni, dacă o cerea contextul , vocalele i şi u) şi în sfârşit, un număr mai mare sau mai mic de consoane. Pentru vechea persă, silabarul redus era prin urmare sistemul de scriere ideal, căci un semn transcria o consoană, urmată sau nu de vocala unică. Aspectul semnelor era cuneiform, mărturie a nobilei lor descendenţe sumeriene. Iată silabarul-alfabet al vechilor perşi.

Sunt în total 36 de semne (unele din ele în plus, impuse de tradiţie şi nu de necesitate), la care se mai adaugă încă vreo douăzeci, cu funcţie ideografică:

 

din care 9 erau cifre

 

Numele lui Darius, care în persană era, Daraya­vauš – pronunţat foarte probabil Dareyavoš (de aici forma sa la Herodot, Dareiaios şi Dareios) – se scria da-ra-ya-va-hu-ša.

Acest sistem era atât de bine adaptat limbilor indo-iraniene, încât şi sanscrita, şi limbile indiene moderne reprezentative (ca hindi ori bengali) l-au păstrat până astăzi. Ele nu au preluat însă silabarul-alfabetic persan cuneiform, ci tot o scriere semitică pierdută astăzi. Principiul scrierii sanscrite este acelaşi cu cel al cuneiformelor persane: fiecare semn reprezintă o consoană sau o consoană + a. Pentru notarea consoanei+altă vocală se folosesc diacritice.

 

 

Alfabetul-silabar sanscrit este, poate, cel mai riguros pe care l-a cunoscut omenirea până astăzi. El este simbolul perfect al gândirii indiene, a cărei trăsătură fundamentală este tocmai rigurozitatea, spiritul ştiinţific avant la lettre. Să observăm că ordinea semnelor nu este aleatorie, impusă de tradiţie, cum se întâmplă în majoritatea alfabetelor moderne. Ele sunt grupate pe serii, după locul de articulare, în ordinea: surdă, surdă aspirată, sonoră, sonoră aspirată, nazală.

Să vedem acum o altă direcţie în care a evoluat silabarul.

În limbile semitice, purtătoare de sens este structura (tri)consonantică a cuvântului, vocalele având doar rol de circumstanţiere.  Astfel, în arabă, rădăcina consonantică ktb (care nu există de sine stătătoare) desemnează noţiunea "scriere, a scrie". În combinaţie cu vocale, ea poate lua valori semantice diferite: kitab = carte, kutub = cărţi, kataba = (el) a scris, kaatib = scriitor, scrib, maktuub = scris etc. În scrierile arabă şi ebraică vocalele se notează prin nişte puncte, folosite diacritic deasupra ori dedesubtul literelor, dar alfabetele clasice ale acestor limbi cu o bogată literatură nu folosesc vocalizarea. De altfel, mai toate alfabetele regiunilor din nordul Africii şi sud-vestul Asiei notau doar structura consonantică a cuvintelor – cum am văzut că se întâmpla şi în egipteană – tocmai pentru că în limbile din această parte a lumii doar scheletul consonantic era cel care dădea sensul cuvântului. Limba egipteană nu era o limbă semitică, ci hamitică (împreună cu kuşita din Etiopia, berbera şi alte câteva limbi vechi din nordul şi centrul Africii). Akkadiana, apoi babiloniana, mai târziu aramaica, ugaritica, canaaneana, araba şi ebraica sunt însă limbi semitice. Nu poate fi o întâmplare că familii de limbi vecine aveau aceeaşi structură a cuvântului şi de accea lingvistica modernă admite înrudirea lor, în ciuda dificultăţilor studierii formale a ei. Şi cei vechi au observat aceste similitudini. De altfel, numele tradiţionale ale acestor familii sunt biblice: Sem şi Ham sunt cei doi fii mai mari ai lui Noe. Cel de al treilea, Iafet, a fost considerat, simbolic, strămoşul popoarelor indo-europene, pentru ale căror limbi s-a propus de aceea, mai de mult,  numele de "limbi iafetite", denumire care însă nu a prins. Tradiţia biblică este însă într-o spectaculoasă revenire, căci după o teorie de ultimă oră, foarte serioasă, atât limbile hamito-semitice, cât şi cele indo-europene, provin dintr-o tulpină unică, numită "nostratică".

            Dar să ne întoarcem la fenicieni. Pornind tot de la silabarul simplu şi profitând de faptul că în limba lor vocalele nu jucau un rol în stabilirea sensului, spre deosebire de cele indo-iranice în care ele erau indispensabile, fenicienii – precedaţi se pare de alţi semiţi, ca moabiţii – au eliminat cu totul valoarea vocalică a semnelor şi au păstrat-o doar pe cea consonantică. Ei au creat astfel, pe la 1500 îen., o primă formă de alfabet. Scrierea feniciană era lineară, de la dreapta la stânga şi avea doar 22 de litere.

 

 

Provenienţa lor dintr-o scriere mai veche ideo-silabică este sugerată de numele literelor: aleph "bou", beth "casă", dalet "uşorul uşii", waw "cui" ş.a.m.d.  Acesta este într-adevăr alfabetul din care apoi au luat naştere scrierile a trei mari culturi: greacă, ebraică şi arabă.

            În bazinul Mediteranei el s-a răspândit prin varianta cartagineză a limbii feniciene, numită punică (din acelaşi radical). Unii susţin – şi probabil aşa este – că pelasgii vor fi fost tot fenicieni. Numele lor grecesc era Pelasgikoi sau Pelastikoi. Această din urmă formă este foarte apropiată de numele Pilistim sau Filistim pe care evreii l-au dat fenicienilor.  Amintirea originii semitice a alfabetului grecesc s-a păstrat şi în mitologie căci Cadmos – pe care îl purta, în mitologia greacă, inventatorul alfabetului – este un nume negrecesc, cu radical tipic semit, triconsonantic, kdm. Dar dovada cea mai directă este numele literelor: alpha, beta, delta etc. sunt uşor modificate din aleph, beth, dalet şi celelalte. Răspândirea alfabetului trebuie să fi produs, către sf. mil. 2 îen., un "boom" informatic comparabil cu Internetul zilelor noastre. Era o epocă în care, în Mediterană, se cunoşteau doar scrierile hieroglifice (egipteană şi hitită) şi cele cuneiforme semitice. Toate (cu excepţii locale fără extensie prea mare în spaţiu) erau, pe de o parte, complicat de învăţat, greu adaptabile altei limbi şi, nu în cele din urmă, păstrate ca tradiţii secrete, de către preoţi şi scribi. Şi, dintr-o dată, apare acest sistem la îndemâna oricui: nu este de mirare că s-a răspândit imediat pretutindeni. În fapt, chiar şi acolo unde existau scrieri mai vechi, ca în Creta ori Cipru, ele au fost imediat înlocuite cu cea nouă.  În Lemnos s-a descoperit o stelă foarte veche încă nedescifrată, despre care se crede că este proto-etruscă.

Putem recunoaşte fără efort semnele feniciene, chiar dacă deocamdată limba rămâne un mister. Iată şi alfabetul etrusc clasic,

 

de unde şi-au creat apoi romanii alfabetul pe care îl folosim astăzi. Iată şi una din cele mai vechi inscripţii greceşti: ea se află pe un vas, descoperit la Athena, şi datând din sec. al 8-lea îen.

 

În greacă: "Hos nun orkheston panton atalotata paizei touto dekan min", adică "Cel  care, dintre toţi dansatorii ce joacă acum va juca cel mai bine, va primi aceasta"

            Ajungem astfel în pragul erei creştine. Între timp, alfabetul grecesc suferă câteva neînsemnate modificări. Literele tind spre un standard impus de scrierea lapidară, care cerea raportare înălţimii literei la cea a unui rând trasat între două orizontale. Se renunţă treptat şi la scrierea în ambele direcţii (numită bustrophedon, adică "arătura boului" – căci, întocmai ca vitele de plug, mergea până la capul rândului şi o lua înapoi în direcţia cealaltă, literele inversându-şi sensul). Faţă de forma pe care o aveau în inscripţiile de prin sec. al 6-lea până prin sec. al 4-lea, anume

Inscripţie greacă din sec.

la începutul secolului I en. literele ajunseseră la înfăţişarea devenită clasică:

ΑΒΓΔΕΖΗ

ΘΙΚΛΜΝΞΟΠ

ΡΣΤΥΦΧΨΩ

Faţă de aceste forme clasice, cele târzii au suferit relativ puţine schimbări. Cea mai notabilă constă în răspândirea formei numită rondă sau semilunară a lui sigma şi epsilon ( Σ devine C, iar E devine Є), de prin sec. al 3-lea en.

Scrierea greacă, ca de altfel şi limba, avea acum autoritate culturală, concept ce implică pe de o parte producţii proprii de cel mai înalt nivel iar pe de altă parte emulaţie. La fel ca sumeriana în mileniuluzi 3 îen. şi ca feniciana în mil. 2, greaca este cea care, în mil. 1 îen., va servi ca model noilor culturi apărute pe scena istoriei. În era creştină, al cărei început coincide cu ridicarea Imperiului Roman, sfera de influenţă a limbii şi scrierii greceşti va fi înjumătăţită, dar ea va continua să reprezinte, pentru estul Europei, autoritatea culturală supremă, până către sfârşitul evului mediu.

*

            Următoarea parte a cursului nostru, care va ajunge până la scrierea română modernă, necesită detalierea câtorva din convenţiile grafice pe care le-a produs în cursul istoriei sale scrierea în caractere greceşti.

            Ca şi în cazul limbii, există o scriere literară, standardizată şi conservatoare, alături de diverse variante populare, folosită în activităţile de rutină de zi cu zi. Unul din efectele uzului permanent este simplificarea. Aşa se face că, deşi pe monumente şi în documentele oficiale se va folosi fără întrerupere forma clasică a literelor, în acte contabile şi administrative, apoi chiar în corespondenţa personală, îşi vor face loc, treptat, forme mai simple şi mai adecvate scrierii cu stilul cu cerneală pe un suport flexibil: pergament, papirus ori hârtie. Dacă vom compara literele monumentale şi cele de mână greceşti, pe de o parte, cu hieroglifele şi semnele demotice egiptene pe de alta, vom constata că esenţa simplificării semnelor este aceeaşi. Şi aici, ca şi în limbă dar ca şi în mai toate activităţile umane repetitive, legea fundamentală este legea minimului efort. Orice simplificare se face în sensul eliminării elementelor inutile. În cazul scrierii, efort înseamnă ridicarea stilului de pe pagină, şi de aceea regula căreia i se vor subsuma toate celelalte, va fi aceea ca semnele să necesite cât mai puţine ridicări ale stilului. Se va tinde spre desenarea literei dintr-o singură trăsătură. Scribii şi grămăticii au inventat şi apoi au transmis prin tradiţie de unde trebuie începută şi ce traseu trebuie să urmeze litera. Învăţătoarea din clasele noastre primare nu a făcut altceva decât să ne transmită această tradiţie, căci la nivelul învăţării scrierii nu s-au făcut cine ştie ce progrese în ultimele două mii de ani.

Acestea sunt, în mare, formele scrierii cursive, dezvoltată din majuscula rondă.

α β γ δ ε ζ η

θ ι κ λ μ ν ξ ο π

ρ ς τ υ ϕ χ ψ ω

 

inapoi________inapoi la cuprins________ inainte