inapoi_________inainte

back______________next

 

 

Ianus 5-6 / 2002

Sacralizare şi locuire / Sanctification and Inhabitation

 

                                        

                                                                            CUPRINS  /  CONTENTS

 

 

 

 

Cadelniţă de argint de la mânăstirea Tismana sec. al XIV-lea (M.N.A.R.). / Silver censer from Tismana monastery, Romania, 14th century.

 

Bujoreni, octombrie 2002: ridicarea turlei bisericii de lemn / Bujoreni, October 2002: building the church tower.

 

Placa unei xilogravuri realizată de artistul Mircea Nechita în cadrul Atelierelor de Vară Tradiţie şi postmodernitate – 2002  / Engraving wood-plate made by the artist Mircea Nechita at the Summer Workshop - 2002

 

Crucea unind contrariile reprezentate aici prin cele 4 elemente: foc, apă, aer, pământ. Manuscris alchimic din sec. al XVI-lea / The cross linking the opposites: fire, water, air, earth.  Alchemist manuscript from 16th century.

 

Piatra de la Tjängvide, insula Gotland, Suedia, sec.al VII-lea / The stone from Tjängvide, Gotland island, Sweden, 7th  century.

 

s i m p o z i o n / s y m p o s i u m

      Atelierele de vară “Tradiţie şi postmodernitate” 2002.............................. è

                                                    english version ...........................................

      Arhitectura pentru săraci

      Augustin Ioan.............................................................................................. è

                                                    english version ...........................................

      Arhitectura de urgenţă

      Cătălin Berescu .......................................................................................... è

                                                    english version ...........................................

 

      Creaţie de icoane şi obiecte de cult la Bujoreni

      Luiza Barcan .............................................................................................. è

                                                    english version ...........................................

 

i d e i / i d e a s

      Augustin Ioan

      ARHITECTURA ORTODOXĂ ŞI TEMA IDENTITARĂ: 1900–1942 .................. è

      SPAŢIUL SACRU ....................................................................................... è

     

      Valentin Ilie

      LăcaşuL DE CULT

      Concepţia despre lăcaşul de cult în marile religii ............................................ è

      Raportul teologic dintre Templul iudaic şi Biserica creştină ............................. è

      Catedralele, bisericile parohiale, mânăstirile şi specificitatea

      lor liturgică ................................................................................................. è

 

      Florin Mihăescu

      SIMBOLUL, IMAGINE A LUMII

      Mit şi simbol .............................................................................................. è

      Numărul şi forma ........................................................................................ è

      Simbolurile spaţiului .................................................................................... è

      Ciclurile timpului ......................................................................................... è

      Cosmologia şi simbolurile sale ..................................................................... è

      Alchimia omului perfect................................................................................ è

 

      Silviu Lupaşcu

      METAFORE ALE MORŢII ÎN AGGADOTH DIN TALMUDUL

      BABILONIAN  ............................................................................................ è

      GROTELE DE LA KHIRBET QUMRAN CA SPAŢII RELIGIOASE.

      HA-MOREH LI-TSEDAKAH  ....................................................................... è

      IMAGINI CARE ÎL SIMBOLIZEAZĂ PE DUMNEZEU ÎN LITERATURA

      SUFI CLASICĂ  ......................................................................................... è

 

      Anca Manolescu

      Obiect practicat, obiect interpretat:

      André Scrima şi Horia Bernea  ..................................................................... è

 

      Luiza Barcan

      CTITORII ECLESIALE DE LEMN DIN VÂLCEA VEACULUI AL XIX-LEA

      STUDII DE CAZ: biserica de lemn din Ciungetu, biserica de lemn din

      Brezoi, biserica de lemn din Copăceni-Racoviţa  ............................................ è

 

      Alexandru Nancu

      Înălţătoarea smerenie

      Dimensiuni spirituale în arhitectura bisericii Mânăstirii Cozia............................ è

 

d o c u m e n t e / d o c u m e n t s

      T i t u s   B u r c k h a r d t

      INTRODUCERE ÎN DOCTRINELE ESOTERICE ALE ISLAMULUI

      Cap.I.  Despre Natura Sufismului

      Traducere din limba franceză de Teodoru Ghiondea ........................................ è

 

a t e l i e r / w o r k s h o p

      Radu Florescu

      INTRODUCERE ÎN ARHEOLOGIE................................................................ è

 

      Sorin Olteanu

      ORIGINEA ALFABETULUI.......................................................................... è

 

      Şerban Anghelescu

      INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA GENERALĂ A RITURILOR

      DE TRECERE

      Avertisment  ............................................................................................... è

      Ipoteze despre geneza comportamentului ritual  ............................................ è

      Etologie şi etnologie .................................................................................... è

      Structura conflictuală a riturilor de trecere  .................................................... è

 

      Mihai Camilar

      Civilizaţia lemnului în Bucovina

      Diversitate în unitate carpatică  .................................................................... è

      origini şi continuitate ÎN Arhitectura populară

      bucovineană

      Programele arhitecturii populare  .................................................................. è

 

      Roxana Radvan, Joakim Striber, Roxana Savastru, Suzana Dan, Dan Savastru

      TEHNICA LASER DE MARE PRECIZIE PENTRU RESTAURAREA

      OBIECTELOR DE ARTA  ............................................................................ è

 

      Mariana Stănescu, Constantin Costache

      TEHNICI DE COLORARE A FURNIRULUI PENTRU MARCHETĂRIE  ............. è

 

c r o n i c i / c r o n i c l e s

      Cărţi, artă plastică, arhitectura, muzică, spectacole

      Luiza Barcan  ............................................................................................. è

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


inapoi_________inainte

back______________next